ET SAMLET FARUM

Støjdæmpning af Hillerødmotorvejen uden udgifter for
kommune og borgere

Allerede oktober 2020 var der et borgerforslag om overbygning/tunnel på motorvejen mellem Værløse og Farum. De Konservative i Furesø har nu udgivet et relaterende skrift om Farum overbygning, dvs. en overbygning af motorvejen gennem Farum. Det kan læses her.

I det følgende dele af forslaget kopieret:

Farum overbygning
Naboerne til Grønt Beboerområde beslutter, hvad det skal bruges til ‑ De nybyggede områder vil ligge ud til det Grønne Område.

For første gang fremlægges en konkret plan for overdækning af Hillerødmotorvejen på strækningen gennem Farum.

Løsningen kan realiseres uden, at det koster kommunen penge.

Der skabes endda et nyt grønt byområde på 140.000 m2.

Prisen på overdækningen finansieres ved salg af byggeretter på de omkringliggende arealer.

Overdækningen gør, at tidligere uanvendelige arealer bliver til attraktive byggegrunde.

Hovedpunkter:

  • Hillerødmotorvejen overdækkes
  • Overdækningen eliminerer støjen
  • Intet byggeri oven på overdækningen
  • Der bygges alene på omkringliggende områder
  • Arealerne på overdækningen udvikles til et grønt åndehul
  • Borgerne bestemmer, hvad overdækningen skal bruges til
  • Overdækningen koster ikke borgerne eller kommunen noget

Løsningen vil samle Farum


Baggrunden for idéen om ”Et samlet Farum”

Det er første gang, at der fremlægges en konkret plan for overdækning af motorvejen gennem Farum. På mange måder er det historisk, at vi kan præsentere løsningen på noget, som kan siges at have været undervejs i et kvart århundrede! Der er meget snak om støj i Furesø Kommune. Vi har besluttet os for at gøre noget ved det. For ti måneder siden tog vi initiativ til et idéprojekt, som skal vise, hvordan det er muligt at overdække motorvejen gennem Farum, uden at det koster milliarder. Idéprojektet er nu klar til at blive præsenteret og raffineret i dialog med borgerne og de øvrige partier.

Det er væsentligt for os, at det vi fremlægger, er realistisk og gennemførligt indenfor en overskuelig årrække. Vi har derfor allieret os med en række professionelle aktører for at sikre, at projektet både er realistisk at gennemføre, og at økonomien hænger sammen.

Vi er nu så langt, at vi kan præsentere projektet og beregningerne, der ligger bag, samt de tegninger, vi har af en mulig løsning.

Den politiske vision

Mange borgere i Furesø Kommune er plaget af støj. Der er undersøgelser, som viser, at vejstøj direkte skader vores helbred, og at der er rigtig mange støjplagede boliger i Furesø. I det seneste trafikforlig blev der sat midler af til støjbekæmpelse i forbindelse med den planlagte udvidelse af Hillerødmotorvejen fra fire til seks spor. Her er der øremærket midler til en støjdæmpning af Fiskebækbroen, men der er ikke sat midler af til den øvrige motorvejsstrækning gennem Furesø.

Det er derfor op til os selv her i Furesø at finde løsninger på støjen og finansieringen af de løsninger, der skal til. Vi har i dette løsningsforslag valgt at fokusere på motorvejsgraven gennem Farum. Dels er det en meget bynær motorvejsstrækning, som spreder støj i alle retninger, og dels ligger motorvejsstrækningen som en voldgrav og deler
byen i to. Netop fordi motorvejen ligger så lavt gennem Farum, er det oplagt at tænke en overdækning ind, som en del
af løsningen på støjen.

Idéen har været taget op mange gange, men hver gang har det vist sig urealistisk dyrt at påbegynde en overdækning. Furesø Kommune har fået beregnet, at en overdækning, som man kan bygge huse på, vil koste i omegnen af 3 milliarder kroner. Hvis en sådan overdækning gennemføres, vil det føre til et meget massivt nybyggeri midt i Farum, som vil ændre byens karakter for altid. Vi ønsker at bevare Furesøs karakter. Vi ønsker ikke tolv-etagers højhuse, og vi ønsker ikke at opføre to nye Farum Midtpunkt for at finansiere en overdækning.

Løsningen på motorvejsstøjen – overdækningen samler Farum

Vi har taget udgangspunkt i, at en overdækning er den bedste måde at fjerne støjen fra motorvejen. Vi arbejder med
en let konstruktion, som giver plads til grønne rekreative områder og mindre veje til lokaltrafik, men som man ikke kan bygge ovenpå.

Vi ønsker, at beslutningen om, hvad der skal være ovenpå overdækningen, sker i en grundig borgerhøringsproces, hvor naboerne til området er med til at bestemme.

Vil vi have grønne arealer, boldbaner, legepladser, solceller eller noget andet ovenpå overdækningen? Overdækningen giver en grøn kile gennem Farum, som skaber en barriere mod trafikstøjen fra motorvejen, og som samtidig giver et åndehul midt i Farum. Vi kalder det ”Grønt Borgerområde”. Overdækningen kan realiseres inden for en overskuelig årrække. Vi har foreløbig delt projektet ind i tre faser, og hver fase vil have en varighed på op til fem år. Hele projektet vil således kunne realiseres på en periode mellem 15 og 20 år. I projektet er der afsat plads til etablering af et tracé til en mulig S-togsbane og en station i forbindelse med Farum Bytorv.

Indbydelse til borgere og øvrige partier

Farum motorvej

Vi ønsker at indbyde alle borgere og partierne i Furesø byråd til at være med til at tegne projektet. Vi mener, at det er væsentligt, at vi finder fælles fodslag omkring et projekt, der er så stort, og som vil have indflydelse på udformningen af byen i mange år fremover. Furesø kommune er ikke på nogen måde forpligtet af dette idéprojekt, men vi er kommet frem til en model, som er fuldt realiserbar, og vi håber selvfølgelig, at vi kan skabe konsensus om, at det er den model, som kommunen skal forfølge. Hvis ikke kommunen går videre med denne model eller en, der ligner, så vil overdækningen aldrig kunne hænge sammen økonomisk og vil dermed aldrig blive gennemført.

Vi håber, at de øvrige partier vil tage godt imod vores idéprojekt, og at det vil føre til nogle frugtbare diskussioner i den kommende byrådsperiode.

De næste skridt

Idéprojektet er første skridt i et omfattende projektforløb. Idéprojektet bliver fremlagt nu, fordi det ikke er muligt at komme længere uden kommunens aktive medvirken. Vi lægger derfor op til en politisk diskussion og borgerinddragelse på dette tidlige tidspunkt.

Diskussionen skal gerne føre frem til, at Furesø Kommune beslutter at igangsætte et projekt, hvor rammerne for en mulig løsning bliver yderligere belyst. Der vil være en række planforhold, der skal fastlægges. Der skal indledes forhandlinger med både Vejdirektoratet og DSB samt med udviklere, bygherrer og investorer. Først herefter vil man kunne sætte spaden i jorden og begynde en egentlig etablering af en overdækning.

Stem Konservativt – Så sker der noget!

Søren Pape Poulsen og Lars Carstensen med kandidatholdet

Comments are closed.