Borgerlige stemmer, der arbejder

Det er en vigtig del af de Konservative Partis politik altid at søge indflydelse, når muligheden er der. Det gælder landspolitisk, men også i meget høj grad i Furesø kommune. Poul Schlüter er kendt for at gøre det til sin politik.

Se historien bag denne klassiske plakat.

I det følgende er der en række henvisning til indlæg, der illustrerer de Konservative byrådsmedlemmer vilje til at opnå resultater:

Budgettale ved budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021 af borgmesterkandidaten

August 2021 er der følgende indlæg fra borgmesterkandidaten: Budgetforhandlingerne er atter i gang.

Juni 2021 skrev borgmesterkandidaten om det konservative aftryk på trafikplanen: Mobilitetsplanen skudt i sænk. Det en fortsættelse af to indlæg maj 2021: Vi skal ikke tvinges til at cykle! og Oplæg til ny trafikplan!

December 2020 har borgmesterkandidaten nogle betragtninger over Året der gik, med betragtninger over hvad der er opnået og hvad der venter i det nye år.

November 2020 har borgmesterkandidaten nogle betragtninger over Øget politisering truer samarbejdet med betragtninger over forskellen mellem arbejdet i Folketinget og i kommunalbestyrelser, dvs. forskellen mellem politisering og samarbejde med en frygt for at politisering er ved at snige sig in i byråd og dermed truer samarbejdet

Oktober 2020 har borgmesterkandidaten betragtninger over Budgetarbejdet vel overstået med oversigt over de resultater, som er opnået. Han har også i et indlæg om nytten af høringssvar, som resulterede in ændring af budgettet.

Nyhedsbrevet fra september 2020 er dedikeret de resultater den Konservative gruppe opnåede under budgetforhandlingerne. Der var tre væsentlige indlæg:

I juni 2020 skrev borgmesterkandidat Lars Carstensen indlægget Den begyndende valgkamp, hvor han beskriver hvilke tanker, man gjorde sig under konstitueringen ved begyndelsen af nuværende byråd og hvorledes, maksimum indflydelse kunne opnås.

Se også indlæg om Kommunalvalg

Gå til forsiden


Comments are closed.