Konservative kandidater i Furesø

Denne side præsenterer de konservative kandidater i Furesø til kommunalvalget 2021. De fleste af kandidaterne er kendte ansigter, men der er også nogle nye og spændende kandidtater, med hvilke Bestyrelsesmedlem & redaktør for Nyhedsbrev Per Lausen har foretaget en række interviews.

Der er også oprettet et kandidaternes forum, hvor hver enkelt kandidat kan udtrykke synspunkter.

Lars Carstensen, viceborgmester, civilingeniør og multipel iværksætter. Formand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget og medlem af Økonomiudvalget Furesø Byråd. Flere tillidsposter gennem tiden bl.a. i Røde Kors og Integrationsrådet. Gift med Elisabeth, som er direktør i biotekvirksomhed. De har 3 børn.

Nyhedsbrevets redaktør Per Lausen har foretaget et længere interview af personen bag den konservative Furesøpolitik – Borgmesterkandidat Lars Carstensen. Dette interview kan læses her, hvor man også finder oplysninger om hans mærkesager.

Se også en yderligere beskrivelse af Lars her.

 

Egil Hulgaard, folketingskandidat, medlem af Byrådet og formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig. Har netop succesfuldt afsluttet 8 måneders vikariat i Folketinget. Uddannet civilingeniør, ph.d. (kræftforskning). Mangeårigt arbejde i DTU med opstart af biotekvirksomheder. Gift med Pernille og bor i Hareskovby. Har tre børn.

Der er mange flere oplysning at finde om Egil her, hvor han har mulighed for i detaljer at beskrive, hvad der optager ham.

 

Rikke Blak-Kristiansen

47 år. Skolelærer i Furesø i 17 år. Har boet i Værløse/Furesø i 25 år. Har en voksen datter, der er flyttet hjemmefra.

Går ind for kortere skoledage. Flere to-lærertimer i skolen. Mere frihed til de enkelte skoler og mindre forvaltning.

Støtter et varieret udbud af skoler og daginstitutioner – både kommunalt og privat.

I Kandidaternes Forum har Rikke skrevet et indlæg om inklusion i skolerne.

Se Per Lausens interview med Rikke.

Se også en fyldig artikel i Furesø Avis om Rikke.

Joachim Hjorting. 25 år, 1 suppleant til byrådet og nr 4 på listen. Vinkonsulent og uddannet tjener.

Vi skal have et stærkt erhvervsliv, kulturen og foreningerne skal blomstre.
Et Furesø hvor der bliver lyttet på borgerne, og hvor vi laver politik ud fra sund fornuft. Økonomien skal der være styr på, og udviklingen af byområder skal ske i dialog med borgerne. Samtidig med respekt for naturen, miljøet og biodiversiteten.

Kulturen skal styrkes. Står det til mig, er det slut med besparelser på området.
Foreningernes loft skal løftes, således tilskuddet følger med medlemstallet. Faciliteterne skal udnyttes. En investering i området, giver så meget igen. Fælleskab, motion, og en styrkelse af både den fysiske og psykiske sundhed.

I Kandidaternes Forum har Joachim skrevet et indlæg om ældre med en henvisning til Peter Brixtofte

 

Niels Jørgen Brandt. Bor i Hareskovby, 57 år og gift med Ane. To voksne døtre – Signe og Ida Marie bor i København. Arbejder hos Teradata i et europæisk lederjob, som kort fortalt hjælper kunder med ”big data”. Glæder sig til at arbejde med lokalpolitik, og særligt klima og grøn omstilling, stærkt lokalt erhvervsliv, samt at vi behandler vores ældre godt. Medlem af Mette Abildgaards klimagruppe. Motto: ”den sunde fornuft slår det meste andet”.

I Kandidaternes Forum har Niels Jørgen skrevet et indlæg om plejehjem.

 Se også Per Lausens interview med Niels Jørgen.

Anne-Lise Thorsen. Gift med Søren og bor i Hareskovby. Er netop gået på pension efter 47 år i den finansielle sektor, heraf 30 år i både Værløse og Farum. Har boet 20 år i Farum og 20 år i Hareskoven og kender derfor kommunen og dens borgere indgående. Politik har altid interesseret mig. Med min nyerhvervede arbejdsfri tid, har jeg kæmpe lyst til at gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo og arbejde i.

Anne-Lise hae skrevet to indlæg i Kandidaternes Forum om trafik på Kirkeværløse Vej og om bebyggelse i Hareskovby.

Se også Per Lausens interview med Anne-Lise.

Yuying Chen, bestyrelsesmedlem Konservativ Vælgerforening. Uddannet civilingeniør på Beijing Universitet. Dansk Ph.d. Har arbejdet mange år med rådgivning om international miljølovgivning. Flere tillidsposter bl.a. medlem integrationsrådet og formand for kinesisk venskabsforening. Gift og bor i Kirke Værløse.

Se også et lidt ældre interview med Yuying Chen.

Henrik Haugaard Pedersen. Bestyrelsesmedlem Konservative i Furesø. Kaptajn af reserven men arbejder dagligt i ledende IT stilling i Skat. Formand for Farum Fjernvarme og engageret i beboerforhold i Farum Midtpunkt m.v.

Henrik Christensen – 62 år. Studerede økonomi på handelshøjskolen i København. Iværksætter – etablerede i 1988 biotek virksomhed sammen med 5 forskere fra KU. Gift med Henriette., har sammen 2 sønner. Bor i Stavnsholt. Aktiv i skolebestyrelsen, bestyrelse på fritidshjem og som træner i Farum Boldklub. Spiller Tennis i Farum og nyder at se FCN’s talenter på Right to Dream Park. Engageret i nye virksomheder indenfor Biotek, Dianostik og fødevarer.

Se også Per Lausens interview med Henrik.

 

Sven Krarup Nielsen. Bestyrelsesmedlem, 50 års arbejde i Fritidsnævn/Folkeoplysningsudvalg, lange perioder som formand. Uddannet Civilingeniør fhv. chef for Havarikommissionen/Vejdirektoratet. Livslangt medlemskab af Det Danske Spejderkorps. Medlem af kommunalbestyrelsen i Farum, og en kort periode borgmester i Farum, da Peter Brixtofte blev Skatteminister. Bosiddende i Furesølund Farum. Ridder af Dannebrog.

 

Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker. Studerer økonomi på CBS på Frederiksberg. Har arbejdet i rederier siden 2006, med 10 år hos Maersk og nu hos Celsius Shipping Aps. Jeg er gift med Tajs og  vi har en Christian på 10 år og Isabelle på 7 år.  Jeg har boet i Værløse siden 2013 og er aktiv i bestyrelsen for Værløse Gymnastik.  Elsker at bruge fritiden med min familie, enten lokalt i Furesø med alle de muligheder vi har, og rejser når det er muligt.

Se også Per Lausens interview med Sanne.

 

Interviews med nye kandidater

Bestyrelsesmedlem & redaktør for Nyhedsbrev Per Lausen har foretaget en række interviews med nye kandidater. Disse interviews bringes i det følgende.

Et meget kendt ansigt på kandidatlistenAnne-Lise Thorsen, fhv. filialdirektør BG Bank,  netop pensioneret fra Danske Bank

Måske tænker du, at navnet Thorsen ikke kan passe.

Du har næsten ret, for tidligere hed Anne-Lise ”Hansen” men er nu lykkeligt gift med Søren Thorsen.  Rigtig mange kender Anne-Lise fra de mere end 40 år i den finansielle sektor, hvoraf mange i Furesø, i Bikuben, et smut til Forstædernes Bank men mest kendt i BG Bank og senere Danske Bank.

Du har valgt at stille op for Det konservative Folkeparti ved kommunalvalget.

Ja, jeg har været medlem i utallige år og bliver mere og mere sikker på, at konservative er de helt rigtige til at lede Furesø Kommune. Se bare på de 25 år med fornuftigt konservativt styre i Værløse før sammenlægningen. Nu har jeg bedre tid og glæder mig til bl.a. at arbejde for en bedre ældreomsorg. Men jeg vil også yde en stor indsats for, at vi ikke overbebygger Furesø Kommune og i stedet plejer og nyder alle vores grønne områder. De er med til at gøre Furesø til et fantastisk sted at bo. Privat holder jeg til i Hareskovby, og under Coronakrisen er der ikke det sted, hvor jeg ikke har været. Lange gåture, løb og ikke mindst cykling. Vores naturområder skal bevares og ikke tapetseres til med boliger.

Du valgte bankvæsenet i sin tid. Hvorfor?

Jeg voksede op i Gørlev i Vestsjælland, og selv om min mor anbefalede mig at få et kontorjob ved kommunen, så søgte jeg ind i den lokale bank. Det var dengang, der var middagslukket, for bestyreren skulle hjem og sove til middag! Men det gav et godt afsæt. Efter en formel bankuddannelse, suppleret af en merkonomuddannelse og en masse kurser, fik jeg mit første lederjob som 23 årig, og siden er jeg blevet headhuntet til nye spændende jobs i bankverdenen. Jeg blev bl.a. bedt om at overtage ledelsen af BG bank i Holte efter en mangeårig mandlig filialdirektør. Man tilbød mig stillingen men til en lavere løn. Ikke tale om var svaret. Lige løn for lige arbejde, og så måtte HR afdelingen finde en løsning, så jeg på et år nåede min forgængers anciennitet og løntrin. Det bekræfter min holdning til ligestilling, lige løn for lige arbejde. Det vil jeg fortsat kæmpe for.

Har du stiftet bekendtskab med det offentlige i øvrigt?

Skatteankenævnet, en ret krævende stilling, og så har jeg været medlem af bestyrelsen i en stor boligforening.

Du kender mange mennesker i Furesø.

Ja det gør jeg helt naturligt gennem de mange år i forskellige stillinger i lokalområdet. Livet byder på skiftende udfordringer og problemer for borgerne. Dem har jeg været med til at løse med råd og fornuftig vejledning omkring økonomien.

Det synes som om du altid har arbejdet solen sort!

Nej, nej det er ikke helt rigtigt. Jeg elsker golf og har været formand for forskellige udvalg i Værløse golfklub. Om vinteren har vi løbet på ski, og vi rejste før Coronaen til spændende steder i Thailand og Sydafrika. Så jeg holder mig i fin form og nyder fritiden.

Men hvad vil du helst arbejde med i Byrådet?

Du kan næste høre, at økonomien er et spændende emne for mig. Brug kronerne klogere og få endnu bedre resultater. Men servicen overfor de ældre kan også blive meget bedre. Friplejehjem med mulighed for individuel behandling, men også boliger med en form for tilsyn og hjælp kunne være en god løsning. I gamle dage havde vi aldersrenteboliger med en lille have. Det kan vi nok ikke genoplive, men seniorbofællesskaber er et godt alternativ.

Der er nok at tage fat på, og jeg glæder mig til at kaste mig ud i valgkampen sammen med det kompetente team af kandidater. Så husk at stemme på mig. Så får du et byrådsmedlem med forstand på økonomien og masser af ledelseserfaring plus ikke at forglemme evnen til at få samarbejde til at virke frugtbart.

Det var da et herligt møde med en kvinde med holdninger og masser af gå på mod. Good luck!

Succesrig og iderig erhvervsmand på kandidatlisten – interview med Henrik Christensen

Min kone siger: ” Du har en mening om det meste og ved alting, nu må du bevise det for offentligheden!” Det store smil er fremme ved mit møde med Henrik Christensen, som er ny kandidat til kommunalvalget i november. Og jeg må give fruen ret. Henrik er en utrolig spændende person at tale med, og man skal holde ørene stive for at følge med i alt om biotek, diagnostik og bæredygtighed.

Men for lige at starte med nogle facts, så er Henrik 62 år, gift med Henriette, de har to voksne sønner og bor i Farum. Henrik har studeret driftsøkonomi og markedsføring og har suppleret sin uddannelse bl.a. på INSEAD i Frankrig.

Virksomhedsstart under uddannelsen!

Men hvordan kom du ind i biotekverdenen?

Faktisk ved lidt af et tilfælde. Som ung studerende kom jeg til fester sammen med studerende fra DTU. En af dem havde en knaldgod ide, og selv om vi ikke ejede kongens mønt, så foreslog jeg, at vi skulle sætte ideen i produktion. Og det gjorde vi fem venner.

Og i dag er du direktør for to anerkendte virksomheder og fortsat medejer af den ene.

Ja det var en spændende opstart i 1988.

Hensynet til medarbejderne vejede tungere end prisen

Den ene virksomhed blev internationalt anerkendt, og pludselig var der to tilbud om overtagelse på bordet, et fra en kapitalfond og et fra et familieejet tysk firma. Selv om tilbuddet fra kapitalfonden var økonomisk mere fordelagtigt, så valgte jeg at sælge til det tyske firma, som jeg fortsat er CEO for. De satte pris på mine medarbejdere og var klar over, at uden dem var virksomheden dårligt stillet. Dette i modsætning til kapitalfonden, som straks ville skære voldsomt ned i medarbejderstyrken og geare virksomheden til exit i løbet af få år. Jeg har altid haft en nært forhold til mine medarbejdere, og mange af de nuværende har været med fra starten.

Gartneri i 12 etager – sundt og godt

Men du er vist lidt af en ildsjæl, for du kan ikke holde dig i ro.

Tja, jeg har investeret i andre spændende ting bl.a. i Nordic Harvest. Måske kender du ideen. Man bygger et højt væksthus med mange etager og avler grøntsager på et underlag uden jord, og voila, så har man rene spiseklare grøntsager, som vi i øvrigt i år er begyndt at markedsføre gennem Føtex.

Sportsmand med stort engagement i samfundet

Men har du overhovedet haft tid til fritid og andre interesser?

Absolut. Jeg er lidt af en sportsfreak, spiller tennis, har været fodboldtræner i Farum Boldklub, men også tidligere medlem af skolebestyrelse, i bestyrelsen for det private fritidshjem i Farum, og så elsker jeg at se fodboldkampe med FCN, hvor vi er ligestillingspartner – fodbold gør noget godt for både piger og drenge. – Jeg er også et stort familiemenneske. Mens børnene var hjemmeboende, diskuterede vi næsten altid oplevelser, og hvad der rørte sig, ved middagsbordet. Det er berigende at tale med andre mennesker, unge som gamle, og ikke mindst personer med en anden mening end min. Det lærer man af og bliver klogere.

Du fortæller, at du har været konservativ hele dit liv, og nu er du på den konservative kandidatliste til KV 21.

Ja og den opgave glæder jeg mig til. Jeg skal nok finde den nødvendige tid i kalenderen, ikke mindst hvis jeg bliver valgt ind i Byrådet, og jeg har fuld opbakning fra min kone.

Det vil jeg kæmpe for

Har du nogle politiske brændende emner?

Ja som du kan høre, så er erhvervslivets forhold vigtige for mig, men de kan gøres endnu bedre. Bl.a. skal iværksættermiljøet sikres lavere skat i opstarten. Man lever på en sten i de første år, og en lille håndsrækning med lempeligere skat på opfindelser og start-up er et ønske.

Men også omsorgen for de ældre har min store interesse. Bliver man syg, så skal man have al den omsorg, som er vigtig for at komme videre. Overgangen fra hospital til at bo hjemme må ikke køre skævt. Bare et lille emne.

Men vi må skabe bedre rammer for ungdommen i Furesø

Vi må etablere væresteder, måske et par diskoteker, hvor de unge kan mødes, så de ikke er henvist til gadehjørnerne. Det betyder også utrolig meget, at vi kan aktivere og skabe fællesskaber mellem alle i Furesø uanset etnicitet bl.a.  gennem sport og andre sunde fritidsinteresser. Det er måske et af mine vigtigste budskaber.

Bæredygtighed på den fornuftige måde

Men jeg vi l også gerne gøre vores samfund endnu mere bæredygtigt Vi skal spise sundere, vi skal udnytte moderne teknologi, så proteiner og vitaminer ikke bliver tabt i produktionsprocesserne.

Jamen skal vi så alle til at spise plantebøffer og køre på Christianiacykel?

Nej absolut ikke, men vi kan jo begynde med at invitere private virksomheder til at opsætte el-ladestandere rundt om i Furesø Kommune, så det bliver nemt at køre el-bil, også for familien på 3.sal i et etagebyggeri.

Er du selv med på ideen?

Ja både min kone og jeg kører elbiler. En app på telefonen viser mig, hvor jeg kan oplade, men det skal blive meget bedre.

Jeg er rykket helt frem på stolesædet for at følge Henriks tempo. Det er berigende at møde et energibundt som ham. Propfuld af ideer, lige den rette type at invitere ind i Byrådet.

Men nu kommer valgkampen, som jo er et teamwork. Kan du affinde dig med ikke hele tiden at sidde for bordenden?

Tak fordi du spørger, for er der noget jeg kan, så er det samarbejdets kunst.

Og så drønede Henrik ud i bilen for at se på en ny erhvervsbygning til et af sine firmaer.

De bliver en meget spændende valgkamp!

Niels Jørgen Brandt i den varme stol

Det er en gave for mig som redaktør at kunne bringe endnu et interview med en spændende kandidat til KV 21, nemlig europæisk leder Niels Jørgen Brandt. Niels Jørgen er uddannet datalog. Det lyder lidt støvet med datalogi, men tag ikke fejl. Niels Jørgen er leder af et team på 120 ansatte i Europa i det amerikanske firma Teradata. Teradata leverer software til big data, altså opgaver med enorme mængder data.

’De erfaringer, jeg har fra mit job, rummer ledelse, men også forståelse for kulturel diversitet og så er det jo det private erhvervsliv – og derfor kundeorienteret. I kommunal sammenhæng vil det sige borgerorienteret.’

Foran mig sidder en høj og smilende 57-årig mand. Kalenderen er fuld, så vi mødtes her søndag morgen. Jeg traf Niels Jørgen på Christiansborg for et par år siden, og han fortalte der begejstret om sin deltagelse i Mette Abildgaards klimagruppe.

Men er klimadebatten et af dine store interesseområder?

’Ja helt bestemt. Vi skal have 100% fokus på at få styr på den grønne omstilling. Det når vi kun ved at få befolkningen og virksomhederne med på ideen. Det vil jeg gerne arbejde for. I Klimagruppen fik vi udarbejdet et idekatalog, som er et rigtig godt værktøj at arbejde videre ud fra – nationalt men også lokalt.’

Hvad bragte dig ind i Det konservative Folkeparti?

’Egentlig har jeg fået partiet ind med modermælken. Min mor var formand for Den konservative Vælgerforening i Farum, da jeg var barn, og det lagde et solidt fundament – det konservative værdigrundlag.

I min studietid traf jeg min kone Ane, som er cand.theol. Ane arbejder i Folkekirken med samarbejde imellem religioner og livssyn. Det er skønt at have en hustru med holdninger og engagement, og ofte en anden indgangsvinkel, end jeg selv har.

Vi har to voksne døtre. Den ældste er sygeplejerske på hjerte-lungeafdelingen på Riget og er ved at tage en kandidatoverbygning i sygepleje. Den yngste arbejder med en ph.d. indenfor hjerneforskning. Og så har vi lige fået et barnebarn.’

Har du overhovedet tid til politisk arbejde?

’Ja, ellers havde jeg ikke meldt mig. Jeg er meget glad for vores kommune, og vil gerne bruge min fritid på at hjælpe til med at gøre den endnu bedre gennem politisk arbejde.’

Men Niels Jørgen. Hvad er dine politiske mærkesager?

’Du har allerede hørt om min interesse for den grønne omstilling, og den skal have høj prioritet i Furesø. Vores bygninger og infrastruktur skal energieffektiviseres, og vi skal have mindre madspild både i kommunen og i husholdningerne så vi får CO2 aftrykket ned i Furesø. For bare at nævne et par eksempler. Jeg ser også meget gerne, at kommunen bliver endnu mere borgerorienteret, og at medarbejderne får hjælp gennem klog brug af IT og digitalisering.

Ældreområdet har også min store interesse. Min mor er demensramt og på plejehjem, og jeg må sige at jeg oplever, at f.eks. aktivering og omsorg for de ældre bør kunne gøres bedre. Der er brug for god synlig ledelse, så både plejepersonale og beboere trives. Vi pårørende skal være en del af løsningen og bidrage hvor vi kan. Jeg deltager i etableringen af et pårørenderåd på plejehjemmet for at skabe bedre kontakt og samarbejde. Når jeg lytter til borgerne, så er ældreområdet et meget vigtigt felt – og så ser jeg gerne et friplejehjem i Furesø, så der bliver flere valgmuligheder. ’Dagmarsminde’ er det store forbillede.

Men også Erhvervslivets rammevilkår er vigtige. Vi skal have flere arbejdspladser til Furesø, og med det høje uddannelsesniveau, vi har i kommunen, bør vi kunne tiltrække flere virksomheder. Jeg er talsmand for, at vi gør en stor opsøgende indsats for at skaffe de rigtige virksomheder til Furesø. Der er nok at tage fat på.

Interview med Rikke Blak-Kristiansen,  kandidat KV 21 & kampagneleder

Uddannelsesområdet og samfundsudvikling har min store interesse

Min gæst er en smilende 47-årig kvinde, skolelærer, bosiddende i Værløse. Rikke har én datter, Cecilia, som mange kender, da hun er næstformand i KUs landsorganisation. Rikke har været kampagneleder ved de to forrige valg og er derfor godt bekendt med, hvordan man målrettet når et godt valgresultat.

Du har jo lederevnerne, hvorfor har du ikke søgt et lederjob i skolevæsenet? 

Jeg har det faktisk dejligt ved at undervise børnene. Jeg har både de yngste og de ældste klasser og underviser i dansk, engelsk, samfundsforhold og hjemkundskab. Det sidste var dengang et krav til uddannelsen som skolelærer. Man skulle have et praktisk fag.

Hvor er det herligt at høre, at lærergerningen er spændende i modsætning til de mange, som ikke magter- eller har lyst til opgaven. Men hvad bragte dig på seminariet?

Det er en lang historie. Jeg blev Exchange Student i USA og gik på High School, hvor jeg graduerede som GED. I USA mødte jeg min første mand, som arbejdede ved flyvevåbnet. Vi var bl.a. udstationeret i Mexico. Men vi var nok for unge, og jeg rejste derfor alene tilbage til DK og gik i gang med HF-enkeltfag, hvor jeg bl.a. havde en super lærer i samfundsfag. Det fangede mig, og jeg blev optaget på Københavns Universitet for at studere Statskundskab. Det var dog tidsmæssigt meget krævende, og med en dengang lille datter valgte jeg derfor at skifte studie for at prioritere omsorgen for min familie.

Jeg valgte i stedet læreruddannelsen og kunne nu bedre løse de familiemæssige opgaver. Og jeg synes, at det er lykkedes rigtig godt. Jeg er stolt af min datter, som nu læser på CBS og er dybt engageret i politik!

Og nu er du medlem af Det konservative Folkeparti og stiller op til kommunalvalget. Hvad fik dig til det?

Det gør jeg, fordi jeg vil gerne yde noget mere for vores samfundet. Jeg brænder bl.a. for skolepolitikken. Det er ikke godt, at 20% af Furesøs lærere ikke er faglærte. Vi skal også have en endnu bedre inklusion med et ordentligt tolærersystem, og så glæder det mig, at der er forslag fremme om at slippe skolerne fri af den uheldige skolereform. Men et fritstillet skolesystem vil stille store krav til de kommunale ledere og ikke mindst politikerne. Her vil jeg kunne udføre et fint arbejde.

Man taler meget om for lidt fokus på ungdommen nævnte du.

Ja vi bør have mere opmærksomhed overfor de unge. Give dem muligheder for at kunne samles og dyrke deres interesser ikke bare sportsligt, men hvor de kan nyde hinandens selskab og naturligvis også feste. Det skal være på de unges præmisser, og vi voksne skal ikke diktere, hvad der skal ske. Ungepolitikken vil jeg også gerne arbejde med.

Kan du nævne et område mere, som dit hjerte banker for?

Helt klart. De ældre skal have et værdigt og indholdsrigt liv. Større frihed til at vælge, fx i den sidste fase af livet mellem et offentligt og et friplejehjem. Vi skal også give de ældre mulighed for sunde fællesskaber. Jeg synes eksempelvis at Farums indkøbsbus, som samler de ældre op og afslutter indkøbene med en hyggelig kop kaffe, er en lille men strålende ide.

Når nu du bliver valgt til Byrådet. Er der så noget, du kunne tænke dig anderledes?

Jeg går meget ind for borgerinddragelse og medindflydelse, men det er svært at etablere. Man kunne imidlertid nedsætte 2-3 advisory boards med særlige fagkundskaber udvalgt blandt borgerne. Med dem kunne politikerne hurtigt sparre og få belyst og diskuteret særlige emner. Det vil helt sikkert give endnu bedre resultater i den politiske beslutningsproces.

Valgkampen kommer til at trække søm ud, og du er endog kampagneleder. Har du fysik til det?

Helt sikkert fortæller Rikke (med et smil på læben). Jeg holder mig godt i form i det lokale fitnesscenter. Jeg glæder mig til valgkampen ikke mindst de sidste uger op til valget. Som kampagneleder er jeg ved at planlægge det hele. Og med den kanondygtige og alsidige konservative kandidatgruppe, jeg er med i, skal vi nok få et super valg med flere mandater.

Interview med Sanne Sejrbo-Dekker – kandidat KV 21

Mine 11 år i USA var vigtige for mit menneskesyn

Jeg sidder overfor en flot høj kvinde med stor udstråling, Velkommen i den konservative kandidatgruppe, som du netop er blevet valgt ind i. Men fortæl lidt om, hvordan du er nået så langt i erhvervslivet og med så stor politisk erfaring trods dine kun 41 år.

Tak for velkomsten fra dig og alle jeg har mødt. Nu skal du høre. Min farfar var fisker fra Sejrø og stiftede handelsfirmaet Sejrbo og Søn. Det sikrede familien en pæn indkomst. Min mor kom fra Skiveegnen og min far faldt for hende en aften på dansegulvet i København i starten af 1960’erne. Min far var ansat ved FN og blev udstationeret i USA, da jeg var ca. 8 år. Vi boede i Connecticut fra 1987 til 1998, hvor jeg gik i skole med mine søskende. USA er et spændende men meget anderledes land, og jeg havde svært ved at forholde mig til, at der i bl.a. New York var hjemløse, som sov på gaden. Det gjorde et stort indtryk, og det har såvel som min fars arbejde i FN været med til at give mig en stor menneskelig forståelse. Når jeg ser tilbage, så er Danmark et fantastisk land i balance.

Jeg blev gift med min mand Tajs, som er kaptajn i forsvaret, og vi har to skønne unger, Christian på 10 og Isabelle på 7 år. Vi flyttede til Værløse i 2013 og købte senere familiens hjem på Ll. Værløsevej, så jeg får kort til arbejdet i Byrådet.” Sagde Sanne med et stort smil og fortsatte. –  ”Efter skoletiden arbejdede jeg i telebranchen nogle år men kunne se, at en supplerende uddannelse var nødvendig. Jeg læste HH og tog efterfølgende en elevuddannelse med speciale i økonomi. Det bragte mig til Mærsk koncernen, hvor jeg arbejdede med HR og senere i den finansielle afdeling. En meget spændende tid, hvor jeg også læste HD med speciale i regnskab og finansiering.  Jeg fortsatte i rederiet Evergas i en større stilling og er nu chef for regnskab og økonomi i rederiet Celsius.

Det er en flot karriere, du har skabt dig, men hvordan kom du ind i politik.

Jeg vil gerne påvirke udviklingen i samfundet, og så er jeg vist god til at lede og få noget til at ske. Det bragte mig ind i Venstre, hvor jeg løste flere opgaver, men med årene fik jeg mere og mere syn for de konservative værdier, og så tog jeg springet. Jeg glæder mig meget til valgkampen og håber, at jeg bliver valgt.

Dit nye ståsted afspejles sikkert i dine politiske interesseområder?

Ja, jeg engagerer mig meget i børn og unge, både skoleforhold og uddannelse men også i, at vi skaber nogle gode vilkår for dem i fritiden. Men omsorgen for de ældre ligger mig også meget på sinde. Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe de ældre, som bor alene, men som lige netop kan klare sig selv. Og de ældre, som har behov for plejehjem skal have lov til selv at bestemme, hvor de vil bo, og hvilket serviceniveau de ønsker. Derfor er flere friplejehjem en god løsning.

Men Sanne, får du overhovedet tid til dig selv i fritiden?

Ja, og jeg er et stort familiemenneske, og vi elsker at være sammen. Jeg svømmer og cykler en del med børnene. Det giver nogle skønne samtaler, og så nyder vi den friske luft i vores dejlige natur. Jeg er så heldig stillet, at jeg har mulighed for en ret fleksibel arbejdstid i min nye stilling. Det ser jeg frem til, så jeg kan være endnu mere sammen med min familie. Og en del af min nye flekstid vil jeg naturligvis bruge på mit nye byrådsarbejde. Fik jeg sagt, at jeg hader at tabe! –  sluttede Sanne med et herligt grin.

Hvor er vi heldige at have så kompetente kandidater i den konservative gruppe. Endnu engang velkommen til Sanne Sejrbo-Dekker.


Comments are closed.