Marts 2019

Breaking – Egil Hulgaard i første paneldebat 20/3 med succes

Glade paneldeltagere, Anna Libak & Egil

Frederiksborg Gymnasium var rammen om en debat om Folkeskolen. Alle de etablerede partier var inviteret, og kendte ansigter som Nick Hækkerup, Mette Thiesen og Anna Libak deltog i panelet. Efter en spændende præsentationsrunde var Folkeskolen til generel debat. Yderst interessant var det, at næsten alle partier kritiserede skolereformen, som dog langsomt er under ændring. I forlængelse af emnet tilkendegav alle partier med større eller mindre vægt, at de gerne så Folkeskolen fritstillet uden central styring. Kun socialdemokratiet var lidt forsigtig med tilslutningen. Egil Hulgaard bakkede helt op emnet og så gerne et lokalt tilpasset og styret skolevæsen med et afbalanceret samspil mellem lærere, skoleledelse og skolebestyrelse. Et system som skal skabe større tilfredshed blandt lærerne og skabe mere harmoni blandt børnene og ikke mindst formidle en bedre undervisning. Helt traditionelt fremlagde de røde partier ønsker om større bevillinger til Folkeskolen for at løse bl.a. trivselsproblemer og inklusionsproblematikken. De borgerlige partier så ikke samme behov bl.a. fordi der frigøres ressourcer, når timetallene nedsættes. En livlig debat med en god ordstyrer, som også forstod at involvere de ca. 60 tilhørere. Flot debut Egil!

Kvindernes internationale kampdag – Konference arrangeret af Naser Khader

Ca. 150 personer var samlet i Landstingssalen, og syv foredragsholdere  talte om ligestilling. Programmet tog direkte sigte mod den største ulighed. Det kunne have været fattigdom. Det kunne have været undertrykkelses af borgere i korrupte samfund. Det kunne have været om dansk ligeløn.  Men det handlede helt entydigt om undertrykkelsen af kvinder i den islamiske verden. Det var konferencens budskab. De bogstavtro*)  muslimer forfølger middelalderlige religiøse islamiske påbud uden nogen form for ajourføring,  siden Koranen blev skrevet for ca. 1400 år siden.

Man tror næppe sine egne øren, når der berettes om forhold i den arabiske verden blandt muslimer. Der øves direkte vold mod kvinder, der øves vold mod børn, og de misbruges. Kvinder undertrykkes og fratages deres personlige frihed, eller rettere sagt, de har aldrig prøvet at have den. De tvinges til ufrivillig sex og holdes stramt på plads i familierne både fysisk og psykisk af mændene. Selv mindreårige drenge har myndighed overfor kvinder, og i Yemen handles piger helt ned til 8 års alderen og bortgiftes som betaling for udeståender. Men det samme foregår i Vesten, og den muslimske kultur er så fastgroet, også i Danmark, at integration næsten er umuligt. I Danmark har foreningen Ny Identitet månedligt 40 henvendelser fra kvinder, og sidste år formidlede man 73 nye identiteter!

Det var barske løjer, der blev fremlagt, og der blev ikke lagt fingrene imellem. Islam blev udpeget uden omsvøb som problemet. Vi har en kæmpe opgave i at opnå ligestilling og få givet kvinderne personlig frihed til at ytre sig, ret til at bestemme over egen krop, ret til at bevæge sig frit og i det hele taget lade sig uddanne og integrere i vores vestlige samfund. Rystende var det også at høre, at danske kommuner (bl.a. Brøndby og Albertslund)har så megen berøringsangst overfor muslimer, at vold mod både kvinder og børn ikke bliver taget alvorligt. Joh, for man skulle jo nødigt komme til at krænke forældrene (læs fædrene).

Der skal en helt klar holdningsændring til i mange kommuner. Mai Mercado fremhævede bl.a. andet, at der er afsat 100 millioner kr. til at bekæmpe vold og hjælpe voldsramte. Flot – men vist nok slet ikke tilstrækkeligt. Den ligestillingskamp er en kæmpe opgave for vores samfund. Men den er svær. Vi burde gå foran, hvis vi har mod til at tage opgøret med Islam og de bogstavtro, ikke mindst deres helt uantagelige behandling af kvinder.

*) bogstavtro = de der læser Koranen ord for ord og helt unuanceret og ukritisk handler derefter.


Bestyrelsesmedlem Yuying Chen og ”redaktøren” deltog i konferencen. Ovenstående er et forkortet referat.

Offentlige eller private plejehjem?

Bølgerne er gået højt i Byrådet. Borgmesteren vil have 70 nye plejeboliger og nedlægge 8 andre, og ingen af delene er omfattet af budgetaftalen og er uden ordentlig dokumentation for nødvendigheden. Helt forståeligt har Lars Carstensen opponeret kraftigt. – Men hvorfor skal det absolut være en kommunal opgave? I Sverige drives mange plejehjem af private bl.a. af Aleris. Aleris er eksempelvis allerede samarbejdspartner i Furesø omkring hjemmeplejen. Vi hører indimellem kritiske røster fra beboere på plejecenteret Svanepunktet, så måske kan der opnås bedre resultater ved at udlicitere opgaver omkring drift af plejeboliger. Men også totalkoncept med bygninger, investering og privat drift bør kunne komme på tale. Måske en analyse værd. – Et helt privat plejehjem uden anvisning i Furesø ville sikkert også have manges interesse.

Til Lykke med de 90 år Poul Schlüter!

Hellere for tidligt end for sent, så her fra redaktionen skal der lyde et stort til lykke med fødselsdagen den 3. april. Uden at fornærme nogen, så må man nok sige, at Poul Schlüter er den mest markante og betydningsfulde konservative leder, vi har haft i vores generation. Tænk bare på det mod, der skulle til at vende Anker Jørgensens livsfarlige afgrundsøkonomi til et økonomisk opsving med stop for devalueringer og den automatiske dyrtidsregulering. Han er et forbillede for den fine og noble borgerlighed, som forhåbentlig kan samle flere og flere på midten i dansk politik. To vigtige bøger er udkommet i anledning af fødselsdagen. John Wagner har skrevet ”Schlüters Politiske Testamente”, en bog, som vi på redaktionen glæder os til at læse.

Konservativ klimakamp skudt i gang

Der var lidt tvivl om klimaet, og den grønne omstilling var nedprioriteret noget i det første konservative valgoplæg. Det handlede om behandling i sygehusvæsenet, skat, børn, ældre og erhverv. Men nu er der sat turbo på klimaet. Og det er godt. Se bare fotoet med to bannere på hver ca. 100 m2 på H.C. Andersens Boulevard. Jeg skal love for, at klima er kommet i fokus.

 

Ny statsministerkandidat Pernille Vermund

Nu må kæden være hoppet helt af. – I et interview i Furesø Avis 12/3 udtaler folketingskandidat Mette Thiesen: ”Hvis en Lars Løkke ikke kan honorere kravene (3 ufravigelige krav om udlændinge), får han ikke opbakning til at fortsætte som statsminister! ”I den situation vil Pernille pege på sig selv som statsminister. Det vil betyde, at vi kommer til at bidrage, hvor vi kan på Christiansborg”! – Jamen er der da ingen grænser for Nye Borgerliges storhedsvandvid! Partiet har rodet sig ud i en total overbudspolitik omkring udlændingestramninger, men ret megen anden politik hører vi ikke om. Den nylige debat i Sønderjylland mellem Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl lover godt for underholdningsværdien i kommende paneldebatter, men politisk substans kommer der næppe meget af.


Comments are closed.