EU & Europa-Parlamentet

Pernille Weiss

Det Konservative er i Europa-Parlamentet repræsenteret ved  Pernille Weiss. Pernille fik et godt valg og dermed afløste  Bendt Bendtsen, som har gjort en fremragende indsats, men som har ønsket at stoppe.

Pernille Weiss har overtaget pladsen i European People’s Party (EPP) , som er den  største og vigtigste gruppering i  Europa-Parlamentet.

Det er vigtigt, at vi i har en dansk repræsentant i EPP .

I kan fine mere om Pernille Weiss’s program på hendes hjemmeside.

Læs også om Det Konservative Folkepartis EU-program for 2019 til 2024.


Comments are closed.