Per Lausens betragtninger januar 2019

2019 start med store demonstrationer mod Viktor Orbáns diktatoriske beslutninger – Historien gentager sig, bare med nye aktører

Vi, der er gamle nok til at kunne huske Ungarnsudsendelserne i Danmarks Radio, får kuldegysninger ved det, der sker i Ungarn i disse år. Landet blev i sin tid militært kørt over af Russerne, og Ungarn blev fastholdt i Sovjetunionen. Kæmpe sympatierklæringer og økonomisk støtte blev etableret overalt i Europa. Berlingske skrev bl.a.: ”Det handlede om indsamling af penge til de mange ungarske flygtninge, der var blevet ofre for russernes blodige nedkæmpelse af en spirende demokratibevægelse i Budapest i efteråret 1956”. Og nu er det Viktor Orbán, som tryner demokratiet og på nærmest socialistisk vis udkommanderer befolkningen til at arbejde flere timer, men vel at bemærke uden betaling. Pressen sættes ud af spillet, Ungarns fremmeste Universitet lukkes. Oppositionen knægtes. Kan det virkelig foregå i et EU-land?

”Eftertanke i Buenos Aires” – Billedet er taget 30. november 2018, hvor jeg var i Argentina samtidig med at der var G20 topmøde. Hele bymidten i Buenos Aires, hvor jeg boede, var afspærret. De feste borgere havde forladt byen, vejene var tomme og alle butikker mv. var lukket ned. Demonstrationer foregik uden for en meget bastant politiafspærring. Der var garanteret ingen G20-deltagere, der oplevede protesterne. Så bastant foregår det ikke i København! – Sven Krarup Nielsen.

Rasmus Jarlov bakker op om 9 nye øer til erhvervsområde i Avedøre. Spændende projekt, som ministeren kommenterede den 7/1: ”I forvejen er der industrivirksomheder i Avedøre. Nu bliver der plads til endnu flere. Det er jeg enormt glad og lykkelig over”, sagde Rasmus Jarlov. Projektet skal nu til politisk og teknisk viderebehandling. Der er godt nok sat nogle kraftige skelpæle i Erhvervsministeriet efter at Rasmus Jarlov er kommet til. Kontant afregning til Danske Bank skandalen og flere andre markante holdninger markeres af vores energiske Erhvervsminister . – Men hov Rasmus Jarlov – glemmer du ikke erhvervsudviklingen i Nordsjælland?

Bendt Bendtsen stopper i politik. – Det har sikkert været en tung beslutning, men fornuftig, da Bendt har haft problemer med helbredet. I stedet vil han arbejde som selvstændig konsulent og tilbyde mindre og mellemstore virksomheder hjælp i forbindelse med grøn omstilling.

Valget kommer til marts – Ja, vi har krystalkuglen her på redaktionen og en direkte linje til Hans Engell. Sundhedsreformen blev præsenteret her den 16. januar, og den skal nok skabe en del debat. Emnet er brandvarmt, for sundhed er et af de tre vigtigste områder for borgerne. Væk med regionerne og ventelisterne, ordentlig behandling i nærområder, familielæge til alle, nye mindre centre og så selvfølgelig de helt store sygehuse med specialerne. Når reformen har været diskuteret, og er man nået til enighed, så er det et fint afsæt i valgkampen. Og når man ikke til enighed, så kan vi skælde rød blok ud for ikke at ville være med til en løsning, som borgerne efterspørger. – Sundhedsreformen bliver helt sikkert et vigtigt emne i valgkampen sammen med flygtningepolitik og klima.

Ak ja!

Konservative kræver skattelettelser. Det var da lidt af en overraskelse at se den flotte annonce i dagbladene, hvor der kræves skattelettelser over en bred front. Færre på topskat, bedre incitament i bunden, billigere biler etc. – Skat var ellers ikke et af de højest prioriterede emner i vælgeranalyserne, men det er stålsikkert et godt konservativt krav. Vi skal ikke mindske velfærden i forbindelse med sænkning af skatterne. Men vi skal mindske bureaukratiet, effektivisere de offentlige forretningsgange, arbejde innovativt med nye ideer, så finansierer skattelettelserne sig selv. – Men glemte ”reklamebureauet” ikke sænkning af selskabsskatterne? Det ville give et kæmpe pust til erhvervslivet og ikke mindst til udenlandske investorer og mange nye arbejdspladser.

Støjdæmpning på Kollekollevej. Måske har du undret dig over de mange jernstolper, som er ved at blive opsat langs vejen. Det er begyndelsen til et længe ønsket støjværn. Næsten alle villahaverne på nordsiden af vejen har opholdsarealer lige ud til den befærdede vej, og det må blive en kæmpe forbedring for beboerne med en støjskærm. Dyrt men nødvendigt. Heldigvis har vi i Furesø råd til det. Hvis vi så kunne tage begge vejbaner i brug igen, så ville trafikken afvikles meget hurtigere. Med uændret hastighedsbegrænsning, så burde støjen ikke stige men trafikken flyde meget lettere. – Der blev også lovet grøn bølge på de mange trafiklys, men den er svær at finde. Det er nærmest start-stop hele vejen. Dårlig service for alle pendlerne og erhvervet især i myldretiden.

Ensidig kommunikation fra kommunens presseafdeling. Næsten alle pressemeddelelser fra kommunen ledsages af udtalelser fra socialdemokratiske politikere og ikke mindst borgmesteren. Vi må forlange en sober orientering, hvor de implicerede politikere citeres uanset partifarve. Efter hver større sag, som kræver presseomtale, må vi forlange en afsluttende vedtagelse om, hvem der skal interviewes eller hvem der skal citeres. Tak til Lars Carstensen for omfattende analysearbejde.

Har du husket at kontakte kampagnelederen Torben Qvist og meddele, hvad du kan hjælpe med i den kommende valgkamp. Telefon 53 84 15 54, torben@qvist.biz.

Wales landbrugsdrift i fare!

29. marts går Wales i knæ – hvis hård Brexit. – Et TV-interview fra sidste sommer med en landmand og stor fåreavler viste med al mulig tydelighed, hvor destruktiv en hård Brexit vil være. 90% af landbrugsproduktionen i Wales går til EU. Det handler især om animalske produkter. Landmændene er allerede i gang med en hektisk omstilling. – Den interviewede fortalte, at gården havde været i familiens eje i 400 år, og alle havde levet godt af udkommet. Men nu er det slut – måske. – Margaret Thatcher trynede minearbejderne i Wales i sin tid, og minerne lukkede. Nu gentager historien sig, og landmændene lukker – måske. Der er desværre for mange i Storbritannien, som ikke har tænkt sig om. – Theresa May undgik 16/1 et mistillidsvotum. Lad os håbe, at hun med smidighed kan samle tropperne, indledningsvis om at udskyde fristen 29/3. Panikhandlinger skal for alt i verden undgås.


Comments are closed.