Derfor er jeg konservativ

Hvorfor er du egentlig konservativ? Det spørgsmål stillede vi til vælgerforeningens bestyrelsesmedlemmer og byrådsgruppen. Her kommer de første to svar. Flere vil følge.

Susanne Mortensen, mangeårigt byrådsmedlem

”Jeg er konservativ, fordi jeg her finder det bedste match mellem mine egne grundlæggende værdier samt positive menneskesyn. Jeg lægger vægt på, at vi som samfund påtager os et medansvar for de medborgere, som har brug for lidt støtte fra fællesskabet, og at vi i øvrigt møder alle med positive forventninger. Vi bør alle først og fremmest være optaget af at kunne klare os selv (lige muligheder, eget ansvar).”

Henrik Haugaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

Jeg er Konservativ med et stort ja tak til ambitionen om tryghed og sikkerhed for os alle i Danmark uanset hvem vi er, og hvor vi er i livet. Det skal være trygt at bo, færdes og være til – også når vi i en periode kan have behov for at trække på vores kerneydelser som eksempelvis børnepasning, skoler, sygehuse, genoptræning og plejehjem. Det er den samlede koordinerede indsat, som skaber og fastholder tryghed og sikkerhed for os alle.


Comments are closed.