Landsråd 2018 med optimisme

Bestyrelsesmedlem Erik Andersens forslag om
IT sikkerhed vedtaget!

Af næstformand Sven Krarup Nielsen og Per Lausen

Helt overvældende – vi var over 1000 deltagere, så det var en glad formand, der bød velkommen. Tivoli Kongrescenter er yderst velegnet og dannede en fin ramme om landsrådet. Efter fællessangen: ”I Danmark er jeg født” holdt Søren Pape en veloplagt og optimistisk tale, som gav et solidt afsæt til de to dages debatter. Fra talen kan bl.a. nævnes:

 • Klogt at vi gik i regering – resultater bl.a. om naturen og ingen olieboringer på land, sænket elafgift, styr på ejendomsvurderinger samt aflyste grundskyldsstigninger, og forsvaret er tilført 20% flere midler med 5 mia. p.a.
 • Fortsat stramt opsyn med banderne. De skal bag lås og slå
 • Hells Angels og Hizb ut-Tahrir klager over for hård bande- og ghettopakker uden respekt for demokratiet(skabte megen moro)
 • Stor ros til vore udsendte fra forsvare
 • Udlændingepolitik er rodet samme – skal skilles ad med separat lovgivning for flygtninge, migranter, arbejdskraft etc.
 • Vi skal arbejde på et samfund i bedre balance
 • Vi skal arbejde for rimelighed i beskatningen – væk med arveafgiften
 • Udsatte børn skal hjælpes. Vi skaffer 460 flere pædagoger
 • Bedre forhold for de ældre ikke mindst i sidste fase på plejecentre, som skal omdannes til plejehjem med duften af varm mad
 • Familielægen skal sikres ved en udbygning. Familiekendskab må ikke gå tabt
 • Ensartet god behandling i regionerne for bl.a. kræftpatienter
 • Stor ros til Bendt Bendtsen for mange års indsats
 • Konservative er tredjestørste parti i kommunalt regi. 225 byrådsmedlemmer
 • Vi har været med til at skabe vækst og 145.000 nye arbejdspladser
 • Og talen sluttede med: Jeg kæmper for dig og Danmark

Du kan læse hele talen her.

Statsministeren på besøg

Årets gæstetaler var ingen mindre end statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det blev en meget spændende humoristisk og engageret tale bl.a. omkring det meget fine samarbejde med vores parti. Der var harmoni og fælles fodslag men med respekt for hinandens synspunkter. Lars Løkke tog også temperaturen på rød bloks manglende sammenhold og de radikales isolation. Så positivt på det kommende valg men ville ikke afsløre hvornår. Pointerede, at skal vi vinde, så skal vi kæmpe. Så gerne konservative som partner i ny regering og fremhævede vores fine konservative værdier. ”Vi har samarbejdet i årtier ikke mindst i den fine periode med Poul Schlüter som dygtig statsminister”. – Det var et hit at få Lars Løkke som gæstetaler, og hans tale var samlet set en tydelig invitation til fortsat samarbejde. Hvor er han knalddygtig.

Politiske mærkesager

Børne- og Socialminister Mai Mercado indledte debatten om partiets mærkesager og talte under overskriften ”En god start på livet” bl.a. varmt om hendes projekt de første 1000 dage: Vi ved fra forskning, at hvis man inden for de første 1000 dage af et barns liv får støttet og hjulpet især udsatte børn og sårbare familier, kan det betyde en markant forskel i resten af opvæksten.

Gruppeformand Mette Abildgaard tog udgangspunkt i mærkesagen ”Hjælp og omsorg, når du har brug for det”. Et af budskaberne handlede om at bevare familielægen tæt på borgerne. Familielægen er en afgørende del af vores sundhedsvæsen. Cirka 85 procent af danskerne er årligt i kontakt med deres praktiserende læge, når de har brug for hjælp. Det siger alt om, hvor vigtig en rolle familielægen spiller for vores sundhed.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov talte om hvidvask og mindre bureaukrati under overskriften ”Lavere skat og virksomheder i vækst”. Bureaukrati er i dag med til at tynge danske virksomheder. Vi burde opmuntre til jobskabelse, men desværre fylder unødvendige regler og et kompliceret skattesystem alt for meget i virksomhedernes hverdag. Derfor vil vi fjerne og rydde op i de bureaukratiske regler, så både borgere og virksomheder får en lettere hverdag.

Folketingsmedlem Naser Khader talte ud fra mærkesagen ”Respekt for loven og vores fælles værdier”. Et af emnerne var opgøret mod parallelsamfund. Der findes i dag dele af Danmark, som ikke følger de danske love og værdier. Bander- og rockergrupper trives i disse områder, hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi ikke acceptere. Derfor ønsker vi et opgør med parallelsamfund.

EU debatten

Sidst på eftermiddagen blev partiets EU Program præsenteret med en introduktion af Bendt Bendtsen. Bendt kunne se tilbage på 30 spændende år i politik men ville nu gerne overdrage stafetten til en yngre. – Bendt har været vicestatsminister, Erhvervsminister og på det seneste vores repræsentant i Europarlamentet i EPP gruppen.

Vigtigheden af at være i den konservative gruppe blev kraftigt understreget. Bendt fremhævede hvordan bl.a. Erdogan og Putin forsøgte at splitte det europæiske samarbejde med bl.a. en række fake-news, eller som han sagde løgnehistorier. Fremover vil Bendt tage sig lidt mere af familien og sine fritidsinteresser bl.a. jagt. Stor applaus fra salen. Tak til Mr. 10% for godt arbejde. Tænk hvis vi igen kunne komme op på 10%, men det skal nok lykkes efter det lange seje stræk.

Selve programmet highlightede vores spidskandidat Pernille Weiss på en fin og overbevisende måde. Især blev det fremhævet:

 • At det indre marked skal styrkes
 • Nej til øget føderalisering
 • At styrke Folketingets rolle i forhold til EU Parlamentet
 • At generationskontrakten skal styrkes for at bevare Danmark
 • At styrke det mellemstatslige samarbejde med respekt for landenes forskellighed

Efterfølgende blev EU-programmet vedtaget med akklamation.

Man mærkede på enkelte deltagere, at festmiddagen havde været rigtig god og at der ikke var tid til megen nattesøvn. Bendt Bendtsen blev hyldet endnu mere under festen lørdag aften.

Valg med akklamation

Søndag startede med Nationalsangen efterfulgt af personvalg. Det blev et bragende genvalg af Søren Pape (5 gang) og tilsvarende genvalg med akklamation af Michael Ziegler som politisk næstformand og Henrik Weiglin som organisatorisk næstformand. Alle tre fik megen ros under præsentationen.

Til at repræsentere Konservative i EU blev nyvalgt Pernille Weiss som spidskandidat. På listen blev yderligere valgt: Ali Aminali, Jens Kindberg, Kuzma Pavlov Jensen, Charlotte Libach, Lasse Bork Schmidt, Louisa Schønnemann Bøttkjær, Anders Guldhammer, Tomas Dyrbye (ham der har forbudt krammere i Hørsholm), Inge Carlé, Dino Selimovic, Jane Christensen, Jakob Sejergaard, Dina Raabjerg, Thomas von Jessen, Torsten Nielsen. – Et rigtig godt team med pæn fordeling af kvinder og mænd i forskellige aldersklasser og med forskellige ekspertiser.

Samfundsprisen

Samfundsprisen blev overrakt af gruppeformand Mette Abildgaard til Bettina på vegne ”Søndagskaffen i Viborg”. Det er en frivillig organisation, som søndag efter søndag henter enlige ældre og bringer dem sammen til en god kop kaffe. Alt sker på privat initiativ og Søndagskaffen er meget værdsat. Prisen er beskeden på kr. 5000.-, men den rækker fint til, at der kan gennemføres et par lidt større arrangementer bl.a. en hyggelig julefrokost. Vores formand har med glæde medvirket i Søndagskaffen og har haft mange på besøg. – Et rigtig godt valg af en lille men vigtig aktivitet.

Interessante og relevante politikforslag


Comments are closed.