Så er vi i gang

Af Lars Carstensen, gruppeformand og viceborgmester

Så er vi kommet ind i det nye år, og byrådsperioden 2018-2021 er begyndt. I den nye konservative byrådsgruppe er arbejdet så småt kommet i gang. Gruppen består af Egil F. Hulgaard, Susanne Mortensen og Lars Carstensen. Vi har fået poster i en række forskellige udvalg, og tilsammen dækker vi en bred vifte af kommunens virksomhed. Således har vi konservative godt indsyn og mulighed for at påvirke de fleste processer helt fra starten.

I byrådsgruppen har der været tradition for at mødes for at diskutere dagsordenspunkterne forud for udvalgsmøderne. Den tradition bibeholder vi med nogle forbedringer og nyskabelser.

En af nyskabelserne er, at vi i byrådsgruppen vil udarbejde et politisk arbejdsprogram. Det politiske arbejdsprogram skal indeholde vores målsætninger for byrådsperioden. Jeg forestiller mig, at vi tager udgangspunkt i de ting, vi lovede at arbejde for under valgkampen og supplerer med andre gode konservative mærkesager. Input fra medlemmer og bestyrelse er meget velkomne! De overordnede mål med det politiske arbejdsprogram er at sikre konsistens i vores tilgang til sagerne, og at vi sikrer, at vi tager initiativer, som bringer kommunen i den retning, vi ønsker.

En anden nyskabelse er, at vi vil inddrage vores 1. og 2. suppleant i møderne, således at vi dels får frisk input udefra, og dels at vi sikrer at suppleanterne er klædt på til at træde ind, hvis det skulle blive nødvendigt. Desuden vil vi gerne fastholde deres interesse i kommunalpolitik. Vi skal jo gerne blive endnu flere byrådsmedlemmer i næste periode, og det vil være en stor fordel med kandidater, som er godt inde i stoffet.

Vi vil som hidtil invitere formanden for vælgerforeningen med til gruppemøderne og nu også næstformanden. Byrådsgruppen vil desuden fortsat prioritere at deltage i bestyrelsesmøderne i vælgerforeningen. I det hele taget ønsker vi et tættere samarbejde med vælgerforeningens bestyrelse, og i samarbejde med bestyrelsen en dialog med medlemmerne.


Comments are closed.