Det vil vi

Vi giver ansvaret tilbage til borgerne i Furesø

Furesoe

13 pejlemærker for Furesø:

1. Effektiv kommune – høj kvalitet og lav skat. Grundskylden skal yderligere ned
2. Nej til flere almennyttige boliger
3. Ja til flere ældreegnede boliger
4. Sommerferieaktiviteter til børn fra 2. klasse
5. Skub på udvikling af Flyvestation Værløse “Kultur- og Naturstation“
6. Trafikløsning – slut med køer og sivetrafik på de små veje
7. Trafikstøjen skal reduceres
8. Ja til flere og bedre fritids- og idrætsfaciliteter
9. Øget faglighed i skolen – alle børn skal have mulighed for at udvikle deres potentiale
10. Forældreindflydelse og øget selvstyre i daginstitutionerne
11. Flere lokale arbejdspladser via en dynamisk erhvervspolitik
12. Afskaffelse af dækningsafgiften
13. Ny uddannelsesinstitution i Furesø, f.eks. et sportscollege

 

Skoler

Skoler og børn
Dygtige børn i skoler med øget selvstyre

Skolerne skal give alle børn mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. ”Alle børn” omfatter de børn som har behov for særlig støtte, børn i det såkaldte ”normalområde” og de børn som har behov for særlige udfordringer.
Øget samarbejde med forældrebestyrelser samt samarbejde mellem kommunale og
private skoler om udviklingen af vores skolevæsen.
Vi har fokus på højt kvalificerede ledere og lærere, som anvender moderne undervisningsmetoder.

Pejlemærker:
– Øget faglighed
– Vi vil styrke demokratiet
– Vi giver skoler og institutioner øget selvstyre
– Vi vil have sammenhængende distrikter

 

Kultur- og foreningsliv
Tilbud og rammer som gør en forskel

Et rigt og blomstrende kultur- og foreningsliv er godt for Furesø. Det skaber identitet og sammenhold. Et bredt idræts- og fritidsudbud sikrer plads til bevægelse og engagement, og det fremmer sundhed og gode vaner, som er vigtige for alle aldersgrupper. Vi vil gøre det nemt at dyrke idræt på egen hånd livet igennem.

Pejlemærker:
– Vi vil understøtte det frivillige arbejde i kommunen
– Vi vil finde løsninger på behovet for gode faciliteter

 

Effektiv drift
Vi nytænker kommunale ydelser

Vi står for nytænkning af de kommunale  ydelser. Vi nytænker måden kommunen  leverer ydelser ved at involvere private  samarbejdspartnere, anvende teknologi og turde gå nye veje.
Målet er høj kvalitet i de kommunale  serviceydelser samt effektiv og sikker drift.

Pejlemærker: 
– Ydelser målrettet borgernes behov
– Furesø = en attraktiv boligkommune hvor livet kan leves i alle aldre
– Godt serviceniveau, lavest mulige skat
– Smidig trafikafvikling

Senior

Seniorpolitik
Værdighed og valgfrihed

Furesøs borgere bliver ældre, men også sundere. Vi vil udvikle den kommunale service, så den understøtter de fremtidige behov. Vi vil sikre værdighed, tryghed og selvbestemmelse for borgere med behov for kommunale ydelser, med fokus på hjælp til selvhjælp. Vi har fokus på valgfrihed og højt kvalificerede medarbejdere.

Pejlemærker:
– Valgfrihed, tryghed og stabilitet
– Værdighed i mødet med borgeren


Comments are closed.