Bestyrelsen

Generalforsamlingen d. 21. januar 2020 konstitueret bestyrelsen for 2020. De enkelte medlemmer er listet i det følgende. Hvert medlem har udarbejdet en kort beskrivelse af baggrund og interesseområde.

Henrik Røgind – Formand

Speciallæge i reumatologi, ph.d., Klinikchef Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet.

Har boet i Farum i 25 år. Gift og har tre piger under uddannelse. Livslang konservativ, men først medlem af partiet 2011, hvor han blev medlem af bestyrelsen. Formand siden 2017.

“Jeg brænder for nytænkende, risikovillig offentlig ledelse med reel inddragelse af borgerne. Hovedstaden skal styrkes som den motor København er for hele landets kulturelle, sociale og økonomiske udvikling. Den frie forskning og de akademiske uddannelser har trange kår – universiteternes uafhængighed skal understøttes og universitetsuddannelsernes kvalitet skal højnes væsentligt.”

 

Sven Krarup Nielsen – Næstformand

Pensioneret civilingeniør fra Vejdirektoratet, hvor der især er blevet arbejdet med trafiksikkerhedsopgaver, bl.a. som formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Har tre voksne børn.

Er ”ægte” Furesø-borger. Har boet hele mit liv i Værløse og Farum. Er født på Frederiksberg i 1944, men familien havde sommerhus i Værløse indtil vi i 1954 flyttede til Farum. Har arbejdet med politik i Fritidsnævn, Folkeoplysningsudvalg og Byråd siden 1970 – især omkring kultur- og foreningslivets vilkår. Har siddet 12 år i Farum Byråd. Brænder især for at give den frivillige og uegennyttige indsats de bedst mulige vilkår for at skabe et aktivt, udviklende og inspirerende samvær. Har nået en alder, hvor jeg også brænder for at give ældre borgere mulighed for en fortsat aktiv tilværelse. Kommunen skal have gode faciliteter og høj service for foreninger og borgere, og vi skal bevare den skønne natur, vi er omgivet af.

 

Torben Qvist – Bestyrelsesmedlem

Lidt over 30 års medlemskab af Konservative. Flyttede til Værløse for 3 år siden fra Herlev og var medlem af bestyrelsen for Vælgerforeningen i 12 år, 7 år som næstformand og 4 år som formand. Har været Bestyrelsesformand den erhvervsdrivende Kraks Fond, Laurits Andersens Fond, mv og i bestyrelsen for Dansk Erhverv som 1. Næstformand siden stiftelsen i 2007 og til 2016. Interesseret i udviklingen af Laanshøj og ser gerne en bedre udvikling af skoleområdet.

Er akademiingeniør og jeg har været adm. Direktør for Honeywell A/S fra 1997-2016. Blev i 2016 beskikket som Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og blev Ridder af Dannebrog i 2008.

 

Erik Hammer – Bestyrelsesmedlem & kasserer

Cand. polit.

Dansk Idrætsforbund.

Kontorchef Moderniseringsstyrelsen

 

Per Lausen – Bestyrelsesmedlem & redaktør for Nyhedsbrev

Jeg er uddannet shippingman suppleret med 5 års studier på CBS. Senere ejendomsmægler.

Efter 2 år i Livgarden, salgschef i Borroughs Datasystemer og salgschef for Caterpillar Entreprenørmateriel i Danmark. Selvstændig med fast ejendom fra 1971.

Har haft forskellige tillidshverv og bestyrelsesarbejder bl.a. formand for Erhvervsrådet i Værløse og Hegnsynsformand i 9 år.

Et gift med Bente. Har to voksne børn, som begge er selvstændige. Har været medlem af Det konservative Folkeparti siden 1983 og har været medlem af bestyrelsen de senere år. I al beskedenhed redaktør af Nyhedsbrevet for vælgerforeningen.

Jeg lægger vægt på ordentlighed, og at etik og moral er anerkendte værdier i partiet.

 

Henrik Haugaard Pedersen – Bestyrelsesmedlem

Manager ved SKAT IT

Uddannet som Officer i Hæren.

52 år, gift og har en teenagedatter på 19.

Det handler grundlæggende om tid og sted i rette mængde og kvalitet.

 

Joachim Hjorting – Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for
elektroniske medier

25 år gammel, har været aktiv i politik siden de tidlige teenageår.

Tidligere formand for Konservativ Ungdom i Rudersdal i to år. Siddet i styregruppen og været med til at etablere Furesø Ungeråd.

1. suppleant til byrådet, og sidder med i gruppemøderne.

Vinkonsulent og uddannet tjener.

Har en utrolig stor lyst til at påvirke tingene i den rigtige retning, være med til at gøre tingene bedre, og sikre, at vi så vidt muligt afleverer alting til de næste mange generationer bedre, end vi selv modtog dem.

Har i lokalpolitik meget fokus på vores ungdomspolitik, og vil gerne være med til, at skabe en langt større ungekultur i Furesø Kommune. Det kan kun gøres med hårdt arbejde. Og det tager tid. Men det kan lade sig gøre.

 
 

Yuying Chen – Bestyrelsesmedlem

Civ. ing., ph.d., konsulent international miljølovgivning.

Gift og har en voksen søn.

Se også et lidt ældre interview med Yuying Chen.

 

Erik Andersen – Bestyrelsesmedlem & hjemmesideansvarlig

Erik Andersen, webmaster og betyrelsesmedlem

Send e-post

Tlf.: 2097 1490

Udlært elektriker i Aalborg; 3 år i Flyvevåbnet som flyvemekaniker (elektriker) på jagerfly; uddannelse som civilingeniør; været på Haldor Topsøes siliciumfabrik; startede hos IBM i Vermont, USA og senere i IBM Danmark i alt 27 år.

Er nu 85 år, alene efter 58 års ægteskab, har 4 børn, 9 børnebørn og 10 oldebørn.

IT specialist med eget en-mandsfirma. Er aktiv i Cybersikkerhed standardisering på internationalt niveau. Burde for længst have hengivet sig til peddigrør-fletning, men vil helst være, hvor der sker noget.

Er optaget af, at vi har en velfungerende forvaltning med tilfredse medarbejdere, der gives tillid og gode arbejdsforhold. Der skal være ordentlighed i forvaltningen over for borgerne. De, som har brug for hjælp, skal have hjælp. De, som kan klare sig selv, skal også gøre det.

Motto: Old age ain’t for sissies!

 

Iben Hvilsted-Olsen –  Suppleant

Jeg er et stort familiemenneske. Derudover elsker jeg naturen og gamle, smukke bygninger, kunst og historie. Det er vigtigt for mig, at vi bor i et trygt og åbent samfund, baseret på tillid, ordentlighed, traditioner og grundlæggende værdier. Jeg tror på at viden, udvikling, innovation og vilje er vejen frem – og jeg er klar til at gøre en forskel for Furesø og Danmark.

Jeg er 49 år og gift med Thomas på 20. år. Sammen har vi en datter på 18 og en søn på 15. Vi har boet i Hareskovby i 7 år. Jeg er født og opvokset i København (ved søerne), hvor jeg også har taget min uddannelse (cand.merc.jur på CBS). I de seneste 20 år har jeg arbejdet med regulering af energiområdet, konkret el- og gasinfrastruktur. Jeg har været medlem af partiet siden maj 2019, men i hjertet har jeg været konservativ hele livet.

 

Jens Fokdal – Suppleant

Jeg bor i Farum. Jeg er far til to børn, der begge er flyttet hjemmefra.

Jeg er lektor og til daglig driver jeg en Virksomhed der certificerer til at hjælpe børn og unge og voksne til at opbygge nye sociale færdigheder.

Jeg har været medlem af Furesø Vælgerforening i 8 år, og i disse 8 år har jeg siddet i bestyrelsen og bestredet posten som sekretær.

Jeg er konservativ fordi jeg vil gøre en indsats for opretholde et demokratisk samfund og de demokratiske værdier der er bygget op i den danske model. De borgere i samfundet som ikke har evnen eller muligheden for at tage ansvar for sig selv, er det for mig en selvfølgelighed at vi i et demokratisk samfund hjælper disse borgere igennem livet.


Comments are closed.