Nyt fra byrådsgruppen

Januar 2021: Coronaen har lært os nye veje af Lars Carstensen, borgmesterkandidat

Januar 2021: Highlights fra byrådsmødet den 16. december 2020, Af Susanne Mortensen byrådsmedlem, formand Udvalget for Bolig- og byudvikling

Januar 2021: Forslag om bedre udnyttelse af erhvervsareal, Et konservativt indspark til arbejdet med den kommende kommuneplan, af Susanne Mortensen (K) og Lars Carstensen (K) (bragt i Furesø Avis)

Tanker efter en dag i borgernes tjenesteAf Lars Carstensen, byrådsmedlem og gruppeformand I januar blev jeg spurgt om, hvordan jeg syntes, at 2018 var gået for os konservative. Svaret blev, at det er gået som vi ville, bortset fra en række sager, hvor vi har måttet … Continue reading
Det går godt for os konservativeAf Lars Carstensen, gruppeformand Det går godt for os konservative for tiden. Vores gamle parti bliver ved med at modtage indmeldelser og vi er nu igen 10.000+ medlemmer. Men det går endnu ikke “ufatteligt godt”, som Poul Schlüter sagde i … Continue reading
Mindre ulighed og bedre klima valgt i Furesø – FN’s verdensmålAf byrådsmedlem Susanne Mortensen FN har på den årlige generalforsamling i 2015 vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som medlemslandene skal arbejde for at nå. Målene handler om at løse klodens største problemer inden 2030 (se verdensmål) I Furesø blev … Continue reading
Vi har travlt med budgettetaf Lars Carstensen, gruppeformand. I denne tid er der travlt i den kommunale verden. Der skal vedtages et budget senest i oktober, og det giver travlhed blandt både politikere og embedsmænd. For hvor skal der tilføres flere ressourcer, og hvor … Continue reading
Seniorbofællesskabet YdungaardLokalplan trukket tilbage til udvalget til genbehandling Af folketingskandidat og byrådsmedlem Egil Hulgaard Syd for Langhuset i Søndergårdskvarteret i Værløse ønsker seniorbofællesskabet Ydungaard at bygge almene seniorboliger. -Der har været stor diskussion om byggeriet – en diskussion, der for alvor … Continue reading
Alt for mange indbrud i FuresøAf byrådsmedlem Susanne Mortensen. Af tal fra Danmarks Statistik senest opdateret juli 2018 fremgår det, at der i Furesø Kommune var 16.952 husstande pr. 18. juli 2018. Det betyder, at der i 2. kvartal 2018 var 0.005309 indbrud pr. husstand. … Continue reading
Minister for Life Science – ja, takAf byrådsmedlem Egil F. Hulgaard. Da Statsminister Lars Løkke onsdag den 2. maj flyttede lidt rundt på ministertaburetterne, missede han en gylden mulighed for at sætte medicinalindustrien højere op på den politiske dagsorden – nemlig at udnævne en minister for … Continue reading
De 9 anbefalinger for en bedre skoleAf Byrådsmedlem Susanne Mortensen, næstformand skoleudvalget. Hvordan styrkes kvaliteten og indholdet i lærings- og undervisningsmiljøerne i Furesø Kommunes skolevæsen? Hvordan sikres gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole og fra skole til ungdomsuddannelse? Nogenlunde sådan lød opgaven for det … Continue reading
Arbejdsprogrammet er vedtaget, sådan tager vi fat!af Lars Carstensen, gruppeformand. Endelig blev vi færdige med arbejdsprogrammet! Det har været en lang proces hvor alle partier har været involverede. Jeg glæder mig meget over, at de otte politikområder som Det Konservative Folkeparti gik til valg på, er … Continue reading
Et besøg hos FontænehusetAf Lars Carstensen, gruppeformand Jeg har besøgt Fontænehuset. Efter at have læst og hørt om Fontænehuset, fik jeg mulighed for at se det med egne øjne. Hvis du ikke kender stedet, får du en kort introduktion: Fontænehuset er et arbejdsrettet … Continue reading


Comments are closed.