Mette F. mangler en opposition!

Maj 2020 af Sven Krarup Nielsen, næstformand

Der er et klart behov for, at Konservative tager rorpinden!

I to måneder har alle væsentlige politiske beslutninger i Danmark være styret af en egenrådig statsminister, som har taget overordentlig vidtgående beslutninger, som vi af gode grunde har bakket op omkring. Et land i en meget kritisk situation skal ikke præges af intern splid.

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft flere politiske oplevelser, der fortæller befolkningen, at der mangler en samlet opposition med et klart lederskab. Venstre er største parti, men tager ikke rollen. Lars Løkke har de mest markante udmeldinger, som slet ikke er koordinerede med Jakob Ellemann, og snart vil afhøringerne i Instruktionskommissionen kunne skabe endnu større ledelsesmæssige problemer i Venstre.

Mandag den 27. april bragte Berlingske en kronik skrevet af Jakob Ellemann, Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund og Alex Vanopslagh. Det er en meget korrekt artikel om, at den borgerlige ledelse af Danmark har sikret ansvarlig økonomi, som har rustet Danmark godt til krisen. Men hvor mange har læst den, og hvor mange har hørt om den? Vi kan i hvert fald ikke huske, at der her kom et sus af en klar fælles melding fra oppositionen!

Udligningsforhandlingerne blev gennemført af A, V, R, SF og Å. Konservative blev sendt ud af forhandlingerne, der handler om en meget væsentlig fordeling af ressourcerne mellem landets kommuner. Vi har konservative borgmestre i mange af de mest veldrevne kommuner. Alligevel var vi ikke ønsket ved beslutningsbordet. Hvis Venstre ville være ledere af den borgerlige lejr, havde der her været en klar mulighed for at markere lederskabet ved at kræve, at vi og de andre borgerlige partier blev inviteret med. I stedet spredte Venstre den fejlagtige historie, at vi selv havde forladt forhandlingerne.

Der har været en begyndende politisk debat om genåbningen af Danmark. Søren Pape gør det godt ved at rejse det væsentlige spørgsmål om de store økonomiske udfordringer, som er skabt ved nedlukningen. Dette i modsætning til flere andre partilederes kritik af processen, manglende bilag og fejlagtige udmeldinger. Befolkningen vil drøfte konkrete udfordringer og ikke høre om processen. Søren Pape er blevet så populær, at han kaldes Frederiksens nye krammebamse. Det er selvfølgelig for at skabe yderligere splittelse i den blå lejr.

Der er behov for, at konservative tager rorpinden og giver plads til alle borgerlige kræfter. En fælles borgerlig indsats er nødvendig.


This entry was posted in Formandens hjørne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.