Fremtiden skal bygges på C-værdier

April 2020 af Sven Krarup Nielsen, næstformand

Midt under Corona-krisen er vi nu begyndt at drøfte om og hvordan, vi kan komme gennem krisen – uden at vide hvor lang tid den varer, og dermed hvor dybe spor den sætter. Jeg vover at give et par C-synspunkter på spørgsmålet om, hvordan vi kan komme godt ud på den anden side.

De begrænsede muligheder for at rejse og forsamles uden for den nære familie har medført, at mange par og børnefamilier har været mere sammen end normalt. Jeg tror, at der er skabt nye gode vaner for samvær, som kan vare langt ud over Corona-krisen. Familien er grundlaget for et velfungerende samfund. Derfor er det positivt, at familierne har lavet mad sammen, gået ture sammen og lavet skolearbejde sammen – i langt højere grad end før!

De enlige og især de ældre enlige har fået det svært uden direkte personlig kontakt selv med de nærmeste. Men mange har fundet kreative løsninger på at tage ansvar for de svageste og hjælpe dem med indkøb eller nye former for oftere kontakt. Telefonopkald er blevet hyppigere. De gode vaner må gerne udbygges.

Transportvanerne har ændret sig markant. Flyene står stille. Folk arbejder hjemme og holder videomøder i stedet for at flyve, køre med bus, tog og bil. Det har medført en tydelig klimaforbedring i de store byer. Det er muligt, at vi har lagt kimen til nye vaner, der kan være med til at sikre, at de næste generationer kan overtage en miljømæssigt bedre verden.
Motion i de grønne områder i vores byer og ude i det åbne landskab er taget voldsomt til. Flere steder har der været trængsel. Selv ved Søndersø har der været indført ensretning. Jeg tror, at flere har fået øjnene op for vores rige grønne omgivelser. Mon ikke der fremover vil være et mere udtalt ønske om at passe på vores natur.

Jeg er bekymret over den justerede Epidemilov. Den har godt nok udløbsdato, men har meget vidtgående tvangsforanstaltninger. Det er nogle virkemidler, vi overhovedet ikke ønsker at gøre brug af i vores demokrati og i rammerne af vores grundlov! Lad os håbe lovændringerne udløber uden at virkemidlerne bliver taget i brug. Vi ønsker et demokratisk samfund med ejendomsret, ytrings- og forsamlingsfrihed i respekt for individet og mindretal.

Når vi er usikre – og det er vi under denne krise – vil vi garanteret søge tilbage til noget kendt og sikkert. Vi vil dyrke vores historie, den danske kultur og de danske værdier. Ikke fordi vi ikke vil udvikle os, men for at have et sikkert ståsted. Vi vil forandre for at bevare.

De markerede tekster er gode konservative værdier. Lad os bygge på dem!


This entry was posted in Formandens hjørne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.