Misforstået socialdemokratisk ideologi rammer kommunens børn og unge – hårdt!

Den borgerligt-liberale tænketank CEPOS har netop offentliggjort resultatet af den årlige opgørelse af de danske skolers evne til at løfte elevernes karakterer – korrigeret for socioøkonomiske faktorer som elevernes baggrund, forældrenes uddannelse o.s.v. – Mønsteret er tydeligt: Friskolerne klarer sig generelt bedst, efterskolerne dårligst og folkeskolerne udgør det brede midterfelt. Mange steder er den lokale folkeskole glimrende og kan løfte eleverne ganske meget.

Desværre viser resultaterne fra Furesø, at vores lokale folkeskole er – nå ja, lad os sige det som det er: Elendig! Kun Søndersøskolen (0,4) og Hareskov Skole (0,1) er i stand til at løfte eleverne. Lyngholmskolen (-0,2), Syvstjerneskolen (-0,3), Solvangskolen (-0,3) og Stavnsholtskolen (-0,6) placerer sig som henholdsvis nr. 963, 1073, 1073 og 1301 af undersøgelsens 1415 skoler. Disse fire skoler præsterer altså alle væsentligt dårligere end de burde – de har negativ undervisningseffekt. Kun 14 folkeskoler i landet scorer lavere end Stavnsholtskolen – d.v.s. -0,7 eller derunder. For Stavnsholtskolen er den lave placering på ranglisten desværre et relativt permanent fænomen. Og selv om man kan indvende, at CEPOS-opgørelsen ikke nødvendigvis medtager alle relevante faktorer, og at det derfor kan være vanskeligt at sammenligne mellem skoler, er det uomtvisteligt, at 6 af 8 skoler klarer sig dårligere i 2019 end de gjorde i 2016. Og der er tale om et væsentligt tilbageskridt på helt op til 0,7 karakterpoint for fx Solvangskolens og Syvstjerneskolens vedkommende (se tabel).

Grafisk fremstilling af udviklingen 2016-19

Det er intet mindre end en skandale. 10 års socialdemokratisk styre viser sin bagside – og det koster vores unge mennesker dyrt. Vil de indhente det? Eller er de mærket for livet?

Borgmester Ole Bondo må forklare, hvorfor man i den grad har svigtet. Fra forvaltningens side og ikke mindst fra politisk side. Og hvad har man tænkt sig at gøre? Det klassiske socialdemokratiske svar vil være: Tilfør flere penge – og gemt bag det lurer en skattestigning, som den Hassan Yilmaz var ude at foreslå for en uges tid siden – Skræmmende læsning – men vi konservative vil aldrig acceptere en skattestigning, hverken på indkomst eller på fast ejendom.

Løsningen er ikke flere penge til folkeskolen – måske snarere færre! Der er nemlig én skole i kommunen, der klarer sig godt: Marie Kruses Skole, som løftede eleverne 0,5 i 2016 og 0,6 i 2019. En elev på den lokale friskole klarer sig bedre og er billigere for kommunen end en elev i folkeskolen. Men det støder på de socialdemokratiske ideologiske manchetter. Socialdemokraterne/-tiet KAN bare ikke lide friskoler. Her skilles de ideologiske vande. I stedet skulle man tage ved lære af de gode resultater, der opnås på Marie Kruses Skole – eller af folkeskolerne i vores nabokommune Allerød, som klarer sig væsentligt bedre end skolerne i Furesø.

Hvis jeg var forælder til et skolesøgende barn, ville jeg grundigt overveje, om det ikke ville være det rigtige at få mit barn på Marie Kruses Skole.


This entry was posted in Formandens hjørne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.