Politiske betragtninger – Socialdemokratiet i Furesø

Så fik vi en ny legekammerat. Velkommen til Jakob Ellemann-Jensen som ny
formand for Venstre. Processen i Venstre var smertefuld. Fløjkrige har aldrig gjort noget godt, det ved man som konservativ – vi har en vis erfaring med de dele. Nu har de taget de første skridt ud på den anden side. Der forestår en meget vanskelig proces med at få samlet tropperne internt i Venstre.

Men der skal også klinkes nogle skår i hele den til tider dysfunktionelle borgerlig familie. Som det største borgerlige parti er Venstre det naturlige samlingspunkt. Vi er som altid klar til et samarbejde – selv om Lars Løkkes bombe i slutningen af valgkampen efterlod os med granatchok. Og det lader til, at Dansk Folkeparti – efter massakren ved folketingsvalget – har besindet sig og erkendt, at de er et borgerligt parti. Flirten med Socialdemokratiet/-kraterne sendte uklare signaler, og det kostede dem dyrt. Nu må kursen lægges om. Det bliver spændende at følge, hvilken strategi de lægger – signalerne fra deres årsmøde var ikke klare. Der kan meget vel opstå et intensiveret slagsmål om den nationalkonservative dagsorden med Nye Borgerlige. Det felt skal vi også agere i. Liberal Alliance har i Alex Vanopslagh fået en ung, spændende formand, som allerede har bedyret, at man er færdig med at klatre i træer. Han er uden tvivl en tænksom mand, som med sine iagttagelser om åndelig fattigdom som en konsekvens af den socialdemokratiske formynderstat efter min mening har fået fat i et af de helt centrale emner for den nye borgerlighed. Hvis ikke vi får knægtet den altædende stat, mister vore borgere evnen til at være myndige, værdige individer med ansvar for egen lykke. Frihed i alle dens mange former skal tilbage på dagsordenen.

Som altid er frihedens værste fjende socialismen. I den forgangne uge anskueliggjort ved sagen om, hvad jeg opfatter som åbenbare lovbrud begået af 3F i Københavns Lufthavn i deres forsøg på at tvinge kolleger til at skifte fagforening. De undskylder sig med, at i deres kredse er tonen rå. Undskyld mig: Dårlig opdragelse kan aldrig undskylde mobning – og det er præcis, hvad det er: Organiseret mobning. De skulle skamme sig – men jeg er bange for, at de ikke har skam i livet. Og den socialdemokratiske beskæftigelsesminister kan ikke få sig selv til at kritisere det. Han er uværdig til jobbet.

Socialdemokratiet går den helt forkerte vej – også i Furesø

Det bliver 4 lange år med socialdemokratiet ved magten. Glidebanen er begyndt: Arveafgift, beskatning ved generationsskifte, yderligere svækkelse af uddannelsessystemet, knæfald i indvandringspolitikken etc.

Også lokalt i vores kommune er vi udsat for en glidebane – en gradvis omdannelse til en
socialdemokratisk vestegnskommune. Et stigende antal små almene boliger og en usund økonomi, hvor et driftsunderskud finansieres af udsalg af arvesølvet i form af kommunens ejendomme.

Ole Bondos 3. periode bliver dyr for Furesøs borgere. Som en del af konstitueringen i byrådet er det en fortsat hård kamp for vore 3 byrødder at undgå eller begrænse de værste ufinansierede vildskud og ideologisk baserede tiltag, som fx hjemtagning af kommunal rengøring på uoplyst grundlag og erodering af tilskuddet til private fritidsordninger og foreningslivet. Vi kæmper videre og vil fortsat arbejde på en borgerlig sejr ved næste kommunalvalg i 2021.

For at det skal lykkes, er det afgørende, at vores vælgerforening er stærk og aktiv. Vi går med tanker om at søsætte en hvervekampagne hen over vinteren samt at gøre en bedre indsats for at involvere de nye medlemmer vi får. Som altid er alle indspark, ideer og indsatser velkomne.

Fremtiden er konservativ (undtagen i Storbritannien, hvor alt tilsyneladende falder sammen om ørerne på dem!)


This entry was posted in Formandens hjørne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.