Det går godt for os konservative

Af Lars Carstensen, gruppeformand

Det går godt for os konservative for tiden. Vores gamle parti bliver ved med at modtage indmeldelser og vi er nu igen 10.000+ medlemmer. Men det går endnu ikke “ufatteligt godt”, som Poul Schlüter sagde i 80-erne.

På landsplan ligger vi fortsat under 5% i vælgertilslutning og det har vi gjort i syv år. Vi bliver nødt til at få svunget os højere op, hvis vi skal gøre os håb om at få afgørende indflydelse på en kommende borgerlig regering.

Partiformandens tale ved landsrådet afslørede strategien frem mod det kommende folketingsvalg. Vi skal gå til valg på en stærk folkeskole, et stærkt sundhedsvæsen, politi, forsvar, gode vilkår for erhvervslivet, at vi tager hånd om de svageste, at vi tager ansvar og passer på hinanden.

Det er med andre ord helt klassiske konservative mærkesager, som bliver udlagt på en enkel måde. Nu gælder det om at få budskaberne ud og gentage dem og gentage dem og gentage dem.

Poul Schlüter citeres for mange ting, men en ting som han tit har gentaget er, at opskriften på succes er at gentage sig selv indtil man ikke kan holde ud at høre sig selv sige det samme igen og igen. Først dér begynder budskabet at nå frem.

For tiden bruger jeg en del krudt på budgetforhandlinger med borgmesteren. Der er det præcis de samme virkemidler, der skal til. Ved at gentage vores standpunkter og holde fast, sker der lige så stille en bevægelse i vores retning. Det gælder f.eks. indbrudsbekæmpelse, en ny FFO på Solvangskolen, et rådgivende arkitekturudvalg, bedre afasi-genoptræning, og ikke mindst en total gennemgang af budgettet over det næste år og mange andre gode konservative fingeraftryk.

Det er for tidligt at sige, hvor forhandlingerne ender, men det ser ud til, at vi får god indflydelse på det kommende år. Jeg kommer med en opdatering på budgettet efter vedtagelsen den 10. oktober.

Breaking: Budgetforliget blev underskrevet af bl.a. Lars Carstensen fredag den 28. september


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.