Mindre ulighed og bedre klima valgt i Furesø – FN’s verdensmål

Af byrådsmedlem Susanne Mortensen

FN har på den årlige generalforsamling i 2015 vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som medlemslandene skal arbejde for at nå. Målene handler om at løse klodens største problemer inden 2030 (se verdensmål)

I Furesø blev det i forbindelse med konstitueringen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle komme med at de mål, vi ville anbefale til Byrådet, skulle være mål, som vi kunne se et konkret “Furesø- perspektiv” i. Det betyder ikke, at et mål om at afskaffe fattigdom i verden ikke er relevant, men det er et meget kompleks mål at lægge ud med på kommunalt niveau.

De to verdensmål, som arbejdsgruppen endte med at indstille til politisk beslutning er “mindre” ulighed og “bedre klima”, og blev vedtaget i Byrådet den 26.9.2018. De to mål blev prioriteret, bl.a. fordi de rummer mange perspektiver. Det giver mulighed for, at alle fagudvalg kan arbejde med målene, men det er samtidigt mål, som fx institutioner og skoler kan sætte fokus på. De valgte to mål giver dertil mulighed for, at vi kan involvere borgere, virksomheder og foreninger.

De to verdensmål, som arbejdsgruppen endte med at indstille til politisk beslutning er “mindre” ulighed og “bedre klima”, og blev vedtaget i Byrådet den 26.9.2018. De to mål blev prioriteret, bl.a. fordi de rummer mange perspektiver. Det giver mulighed for, at alle fagudvalg kan arbejde med målene, men det er samtidigt mål, som fx institutioner og skoler kan sætte fokus på. De valgte to mål giver dertil mulighed for, at vi kan involvere borgere, virksomheder og foreninger.

Set fra et konservativt perspektiv, er der også relevante perspektiver i de to mål. Vi har altid har fokus på klima, natur og miljø. Vi har fokus på, at det vi efterlader til kommende generationer er bedre end det, vi selv modtog. Det mål er med andre ord “lige i C-skabet”. I forhold til “mindre ulighed” har jeg det på samme måde, men i forståelsen “lige muligheder”, som bl.a. er en forudsætning for vækst og velfærd. Vi konservative har fokus på at understøtte dem, som har behov for hjælp fra fællesskabet. Vi arbejder fx for lige adgang til sundhedsydelser og at ethvert barn/enhver ung får mulighed for at udfolde deres maksimale potentiale. “Lige muligheder” medfører, at man også selv, skal gøre sit. Mindre ulighed i en konservativ kontekst er derfor ikke “laveste fællesnævner” (a la Enhedslistens omfordelingspolitik), hvilket er sagt både i arbejdsgruppen og i Byrådet. Arbejdet med verdensmålene skal evalueres i 2020, så nu skal alle i arbejdstøjet.


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.