Minister for Life Science – ja, tak

Af byrådsmedlem Egil F. Hulgaard.

Da Statsminister Lars Løkke onsdag den 2. maj flyttede lidt rundt på ministertaburetterne, missede han en gylden mulighed for at sætte medicinalindustrien højere op på den politiske dagsorden – nemlig at udnævne en minister for Life Science.

Vi har en minister for fiskeri og landbrug, fordi de to fag historisk har haft stor betydning for Danmark. Den er svindende, mens medicinalindustrien snart vil overhale alle andre sektorer og blive Danmarks vigtigste eksportvare. Fra år 2000 til 2015 voksede eksporten relateret til den danske life-science branche fra 33 mia. kr. til 101 mia. kr., mens eksporten af fødevarer landede på 108 mia.kr. Life science branchen beskæftiger over 38.000 fordelt på ca. 28.000 indenfor lægemidler og ca. 10.000 indenfor medico.

Life science industrien er livsnerven for Danmarks fremtidige muligheder for vækst og dermed fortsat velfærd. Forleden fremlagde regeringen ved Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby et initiativ for vækst indenfor Life science sektoren som skal føre til en fordobling af sektorens eksport indenfor 10 år. Det var et tiltrængt, men meget lille løft til at skabe grundlaget for fortsat udvikling af sektoren. F.eks. blev skattefradraget for investeringer i forskning og udvikling øget fra 100% til 101% i 2018 (trappes dog op til 110% når det er fuldt indfaset i 2026). Til sammenligning har Frankrig et fradrag på 150% for tilsvarende investeringer.

Mens der heldigvis politisk er en stigende erkendelse af nødvendigheden i at styrke underskoven af Life Science industrien og sikre, at Novo og andre finder det attraktivt at investere udviklingskroner i deres danske afdelinger, går erkendelsen ligesom forbedringen af branchens rammevilkår langsomt. Det ville have været forfriskende med en Life Science minister til at sikre fremdrift og fokus for denne for Danmark så vitale industri.


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.