De 9 anbefalinger for en bedre skole

Af Byrådsmedlem Susanne Mortensen, næstformand skoleudvalget.

Hvordan styrkes kvaliteten og indholdet i lærings- og undervisningsmiljøerne i Furesø Kommunes skolevæsen? Hvordan sikres gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole og fra skole til ungdomsuddannelse? Nogenlunde sådan lød opgaven for det udviklingsudvalg med særligt fokus på skoleområdet, som blev nedsat efteråret 2017. Torsdag den 19.4.2018 blev disse anbefalinger så præsenteret og drøftet på samrådsmøde – inden den politiske behandling i Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser.

Udviklingsudvalgets 9 anbefalinger:

  • Læringsmiljøerne skal skabe grobund for livsduelige børn og unge.
  • Læring skal fremmes gennem gode fysiske rammer.
  • Læringsmiljøet skal understøtte, at eleverne kan være produktive og skabende.
  • Der skal være fokus på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger.
  • Motivation og ansvar skal fremmes gennem elevmedbestemmelse.
  • Det gode overgangsarbejde skal forankres og styrkes.
  • Eleverne skal kunne træffe kvalificerede uddannelsesvalg.
  • Skolen skal ud i verden og verden skal ind i skolen – til gavn for elevernes læring.
  • Forældresamarbejde og inddragelse skal understøtte elevernes trivsel, læring og uddannelsesvalg.

Jeg er meget imponeret over det engagement, som ikke mindst skolebestyrelsernes repræsentanter udviste på samrådsmødet. De kunne folde anbefalingerne ud med konkrete eksempler på udmøntning af anbefalingerne i praksis. Der var både i form at forslag til hvad man kan gøre, og i form af konkrete eksempler på noget der allerede sker.
Samrådsmødet efterlader mig med en overbevisning om, at anbefalingerne vil bliver inddraget i fremtidige beslutninger og handlinger såvel på det politiske niveau som ude på den enkelte skole. Det tegner godt


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.