Et besøg hos Fontænehuset

Af Lars Carstensen, gruppeformand

Jeg har besøgt Fontænehuset. Efter at have læst og hørt om Fontænehuset, fik jeg mulighed for at se det med egne øjne. Hvis du ikke kender stedet, får du en kort introduktion: Fontænehuset er et arbejdsrettet dagtilbud for borgere med psykiske lidelser. Her handler det om at møde den enkelte på dennes banehalvdel. Huset ligger på Ballerupvej, ved siden af Ungehuset, som ligger ved siden af bageren. Så er det på plads.

Ved besøget i Fontænehuset mødte jeg husets bestyrelsesformand og forstanderen samt en række af husets medlemmer. Husets brugere kaldes medlemmer. Huset gør meget ud af, at det er frivilligt at komme der, men når man er der, skal man opleve, at dagen forløber regelmæssigt, ligesom på en arbejdsplads. Alt efter hvad man synes om, eller kan magte, kan man udføre kontorarbejde, værk- stedsarbejde eller hjælpe med i trykkeriet. Idéen er, at hjælpe mennesker, som er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og som måske også har meget få sociale kontakter. De skal i al sin enkelhed have noget at stå op for, noget at komme ud af lejligheden for, og ikke mindst noget at leve for.

Medlemmerne har mange forskellige baggrunde og mange forskellige problemstillinger, og Fontænehuset udfordrer dem på hvert deres individuelle niveau. Medlemmerne kan være på en række forsørgelsesordninger herunder kontanthjælp og førtidspension. Jeg mødte et medlem, lad os kalde ham Anders, som i en meget tidlig alder var kommet på førtidspension. Han var, ligesom de andre medlemmer, lidt stille i begyndelsen, men da han fik lov til at fortælle sin livshistorie, strømmede det ud med livslyst og drømmen om et ”normalt” liv. Han er 36 år og har aldrig haft et arbejde pga. en delvis lammelse. Hvad Fontænehuset har betydet for ham, var han ikke i tvivl om: Efter mange år med ensomt hashmisbrug uden social kontakt, hjælper han nu til i trykkeriet. Hashen er lagt på hylden og selvtilliden er under opbygning.

Jeg mødte flere andre medlemmer, som havde helt andre baggrunde, men som samstemmende kunne fortælle om husets betydning i deres liv. Jeg kunne tydeligt se, at huset udfylder en revne mellem socialforvaltning og beskæftigelsesindsats i det kommunale system. En revne, som er svær at udfylde, men som Fontænehuset er et godt bud på.Jeg mødte flere andre medlemmer, som havde helt andre baggrunde, men som samstemmende kunne fortælle om husets betydning i deres liv. Jeg kunne tydeligt se, at huset udfylder en revne mellem socialforvaltning og beskæftigelsesindsats i det kommunale system. En revne, som er svær at udfylde, men som Fontænehuset er et godt bud på.


This entry was posted in Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.