Nyt udvalg: Digitalisering & Innovation

Der er skabt et nyt udvalg under Byrådet, som hedder udvalget for Digitalisering & Innovation. Udvalget er et udtryk for at digitalisering bliver sat på dagsordenen i Furesø Kommune endda kombineret med innovation. Forbilledet for udvalget er Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet. Formanden for dette udvalg er den konservative Viceborgmeter Lars Carstensen er formand for dette udvalg.

Lars Carstensen har arbejdet med komplicerede IT løsninger gennem mange år og er uddannet civilingeniør med IT som speciale. Lars har derfor de bedste forudsætninger for at lede dette udvalg.

Se også en artikel i Frederiksborg Amtsavis


This entry was posted in Forside. Bookmark the permalink.

Comments are closed.