Vi sover med støvlerne på – valgkampagnen er allerede ved at tage form

Det konservative Folkeparti løftede i maj måned sløret for den spændende kampagne, som skal føre til yderligere fremgang for partiet ved det kommende Folketingsvalg. På det lokale niveau fulgte vi op på kampagnen, og på et bestyrelsesmøde søndag den 8 juli blev hovedlinjerne i valgkampen for at få Egil Hulgaard i Folketinget trukket op. Efter en analyse af kampagnen ved sidste folketingsvalg og en indledende brainstorming med mange spændende ideer, nåede man frem til, at Egils kampagne skal starte op hurtigst muligt. Formålet er entydigt at gøre Egil til et kendt ansigt, ikke bare i Egedalkredsen, men i hele Nordsjælland. En opgave af betydeligt omfang.

TV – bedste mulighed for at dække hele Nordsjælland

At tænke i retning af brochurer og lokal deltagelse i forskellige arrangementer i en periode på måske trekvart år er ikke en tilstrækkelig mulighed for at komme i tale med Nordsjællands borgere. Derimod vil forskellige optrædener i f.eks. TV2 ramme et stort publikum. Men det kræver, at Egil konkretiserer nogle væsentlige og markante synspunkter, som kan vække journalisternes interesse. Den proces bliver sat i gang nu.

Sociale medier også en mulighed

For få år siden var det kun de helt unge, der benyttede de sociale medier. Helt anderledes er det i dag. Næsten alle har en eller anden tilgang til de sociale medier. Det blev derfor drøftet at oprette en blog på Facebook, at der løbende bringes indlæg på Twitter, og at de øvrige medier benyttes flittigt. De forskellige medier skal kunne linkes til Egils Hjemmeside, som vil opsamlede alle relevante data og synspunkter.

Selve valgkampen

Når selve valget bliver udskrevet, så skal kampagnen op i et helt andet gear med massiv annoncering, plakater, deltagelse i debatarrangementer, gadearrangementer, besøg i private hjem etc.

Kampagnestab nødvendig

Det er åbenlyst, at én person ikke kan overkomme al den planlægning og koordination. Derfor skal Egil have en kampagnestab, som samme med Egil kan planlægge alt det praktiske og følge med i alt hvad der rører sig. Derfor skal vi i gang med at finde en

  • Kampagneleder
  • IT specialist med flair for de sociale medier
  • Fundraising Manager
  • Presseansvarlig

Når gruppen er på plads, så kan den trække i arbejdstøjet. De skal udvælge sig et fast tilholdssted, nogen kalder det et ”warroom”, hvor de kan mødes regelmæssigt og efter behov.

Ja, det er lidt af et projekt, der bliver sat i gang, men uden det går det ikke.

”Riget” fattes penge

Men det hele koster rigtig mange penge. Vælgerforeningen tømte pengekassen under kommunalvalget, men vi kan dog sponsere Egils kampagne med et rimeligt beløb. Vi må imidlertid ud med den store raslebøsse, og til den ende får Fundraising Manageren en betydelig opgave. Erfaringsvis er de konservative medlemmer dog også villige til at yde bidrag. – Det er ikke nogen let opgave at skaffe de mange penge, men det skal lykkes.

Egils politik

Vi ved, at Egil vil kæmpe for, at vi bevarer vores demokrati og at beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt. Vores fælles miljø ligger ham meget på sinde bl.a. hele problematikken omkring affaldsbehandling og genbrug. Men også infrastrukturen i Nordsjælland er væsentlig. – Snart ligger Egils politiske program klar, men den sag skal have en meget grundig overvejelse.

Den videre proces

Det er blevet foreslået at afholde et fælles bestyrelsesmøde med Egedal. Vi satser på at holde det i Den gamle Skole i Kirke Værløse den 23. august. – På det møde skal hele valgkampen lægges i endnu fastere rammer.

Følg processen i Nyhedsbrevet – hver måned

I det månedlige Nyhedsbrev bliver der oprettet en ny klumme ”Folketingsvalget” hvor Egil Hulgaard orienterer om spændende forløb og fremdrift i projektet.

Per Lausen

Webmaster kommentar

De forskellig indlæg bliver også slået op på denne hjemmeside. Det nærværende indlæg er det første af disse. Se en oversigt over de enkelte indlæg her.

Det skal – og det kan – lykkes
med endnu en kandidat i Folketinget,
og det skal være Egil Hulgaard!


Comments are closed.