Kommende arrangementer

Den Konservative Vælgerforening i Furesø afholder løbende arrangementer for medlemmerne.

Kommende arrangementer:

Ekstraordinær Generalforsamling: Opstillingsgeneralforsamling

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00

Mødested: Satellitten, Biograftorvet i Værløse (til højre for indgangen til Galaksen)

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere og referent
3. Kort orientering om opstillingsform – sideordnet som vedtaget på den ordinære generalforsamling med nominering af Lars Carstensen som spidskandidat
4. Indlæg af Lars N. Carstensen om den politik, vi skal til valg på
5. Registrering af kandidater, som ønsker opstilling
6. Lodtrækning af talerække ved præsentationsrunden
7. Hver kandidat får 3 minutter til at præsentere sig selv og egne politiske mærkesager. Spørgsmål fra salen til kandidaten max 3 min. til hver.
8. Afstemning omkring kandidaternes godkendelse og opstillingsrækkefølge på stemmesedlen
9. Eventuelt


Der er lukket for kommentarer.