Tryghed for alle i Furesø

Af Henrik Haugaard Pedersen, byrådskandidat

indbrud

Tryghed for alle i Furesø uanset om man er barn, ung, ældre eller midt imellem! Det skal være trygt at bo, færdes og være til i vores kommune. Tryghed skal være en integreret del i udvikling som renovering og vedligeholdelse af vores infrastruktur. Lukkede og snævre byrum skal undgås, ligesom belysning skal være en naturlig del af veje, stier og fortove.

Der skal arbejdes videre med at fjerne utryghed skabt af enkeltpersoner og grupper i ”det offentlige rum”. Samarbejdet og interaktionen, mellem på den ene side den enkelte, foreninger og boligselskaber samt på den anden side kommune og politi, skal styrkes. Vi skal som borgere, foreninger og boligselskaber arbejde med den helt lokale tryghed og sikring samtidig med, at kommunen gennem det opsøgende arbejde får utilpassede væk fra gaden og over i uddannelse og job. Politiet skal helt naturligt arbejde på at få den kriminelle del anholdt og dømt. Det er den samlede koordinerede indsats, som skaber og fastholder trygheden for os alle.


Comments are closed.