Til Egedal Konservative

Tak for valget som jeres Folketingskandidat. Jeg glæder mig til udfordringerne og til at kunne repræsentere jer, først i valgkampen og – om alt går vel – i Folketinget.

Lidt om mig

Til daglig er jeg ansat på DTU, hvor jeg arbejder med innovation. Gennem min erfaring indenfor life science branchen og arbejdet med innovation har jeg bidraget til opstarten af mere end 15 DTU start-ups. Altså nystartede virksomheder, der ved brug af opfindelser udtænkt og udviklet på DTU, udvikler nye innovative produkter. Min baggrund er, at jeg er født i Århus, uddannet civilingeniør fra DTU, gift med Pernille og har tre børn, der lige er blevet færdige med hhv. bachelor på KU, gymnasiet og Folkeskolen.

Politisk erfaring

Politik er ikke nyt for mig. Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 2003 og medlem af Byrådet i Furesø Kommune siden 2010, hvor jeg har beskæftiget mig med skole- og kulturpolitik, og pt. er formand for Byudvikling og Bolig.

Som kommunalpolitiker er fokus at finde løsninger på borgernes problemer – pragmatiske effektive løsninger, der tilgodeser lokale interesser, men hvor man ikke taber almenvellets interesser af sigte. Det er nogen af de kvaliteter, jeg vil tage med ind i Folketinget. Vi skal skabe løsninger, der giver mulighed for at aktive mennesker kan forme deres omgivelser og dermed Danmark til gavn for så mange som muligt. Vi skal skabe et Danmark, der giver mennesker muligheder. Det er så op til den enkelte at gribe nogle af mulighederne.

Et mere decentralt styret Danmark

Det er Folketingets opgave at lægge rammerne for det gode liv. Det er kommunernes og regionernes opgave at udmønte rammerne på bedst mulig måde under hensyntagen til den enkelte kommunes særlige forhold. Når Folketinget minutiøst fastlægger hvordan opgaverne skal løses indenfor hjemmeplejen, arbejdsformidlingen, socialområdet m.m., får vi ikke mest muligt for pengene. Alt for mange ressourcer bruges på at gøre hvad man skal, i stedet for at gøre hvad man kan.

Et styrket demokrati

Jeg ønsker at styrke vores demokrati. Én måde at gøre det på er at decentralisere udmøntningen af løsningen af nogle af de kommunale velfærdsopgaver.

Når vores glimrende Folketingsgruppe har medvirket til at lempe planloven, er det bestemt også et skridt i den rigtige retning. Effekten er, at vi giver det kommunale selvstyre og dermed politikere tættere på borgerne mulighed for at udvirke de løsninger, der er bedst lokalt.

Når Mette Abildgaard og Rasmus Jarlov satte foden ned og ikke ville støtte en fejlagtig opgørelse af effekten af vandmiljøplanen, var det en stærk markering af, at de beslutninger vi tager, skal tages på et faktuelt rigtigt grundlag. Det er grundlaget for vores demokrati, at beslutninger tages på et faktuelt rigtigt (og så fuldstændigt som muligt) grundlag.

Der er fortsat kampe, der skal kæmpes. Jeg så bl.a. gerne en revision af Offentlighedsloven. Den nuværende er blevet for stram – det er blevet for nemt for den offentlige forvaltning ikke at oplyse om en sag.

Så én af mine mærkesager bliver at få sat gang i en diskussion om Danmarks demokratiske udvikling.

Igen – tak for valget af mig som jeres Folketingskandidat.


Comments are closed.