Nominering af Egil Hulgaard som Folketingskandidat

På en velbesøgt opstillingsgeneralforsamling torsdag den 14. juni blev Egil Hulgaard valgt som Egedalkredsens folketingskandidat.

Egedalkredsen består af Egedal og Furesø kommuner, og Egil Hulgaard kommer således til at stille op på vegne af flere end 80.000 Nordsjællandske borgere. Et meget ansvarsfuldt job.

Efter generalforsamlingen blev denne pressemeddelelse udsendt til alle lokalaviserne og flittigt refereret:

Pressemeddelelse:
Egil Hulgaard ny Folketingskandidat for
Det Konservative Folkeparti i Furesø/Egedal

Det Konservative Folkeparti i Furesø/Egedal i Nordsjælland valgte på en generalforsamling torsdag at opstille 56-årige Egil Hulgaard som folketingskandidat til det valg, der skal afholdes inden for det næste år:

”Jeg er meget glad og stolt over valget. Det er stort at få mulighed for at blive repræsentant for Nordsjælland i Folketinget. Jeg glæder mig til at bidrage til at sætte den politiske dagsorden og mærke på danskerne, hvad der er vigtigt i forhold til dagligdagen og fremtiden.”

Egil Hulgaard understreger, at én af hans mærkesager vil være at udvikle og styrke det danske demokrati:

”Jeg tror på den kompetente borger, og på at beslutninger skal være transparente og tages så tæt på borgerne som muligt. Men vores demokrati er konstant under pres. Vi bør være stærkt kritiske overfor en forvaltningskultur, hvor vigtige møder med f.eks. Goldman-Sachs ikke holdes hemmelige. Hvad var det danskerne ikke måtte få at vide?”

Egil Hulgaard har arbejdet i byrådet i Furesø kommune de seneste 8 år og er aktuelt formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig. Han er ingeniør og arbejder til hverdag med innovation og forretningsudvikling på DTU.

Henrik Røgind, formand for Det Konservative Folkeparti i Furesø siger:

“Jeg kender Egil som en indsigtsfuld og arbejdsom politiker med et dybfølt konservativt livssyn. Med Egil i Folketinget vil danskerne få et folketingsmedlem, der hæger om vores grundlæggende værdier – det være sig miljøet, kulturen eller sammenhængskraften.”

Som kandidat i Egedalkredsen afløser Egil Hulgaard Mette Abildgaard, der har valgt at koncentrere sit folketingskandidatur til Rudersdalkredsen.
Egil F. Hulgaard (C) er ny folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Nordsjælland i Egedal-kredsen. Det står klart efter partiets ekstraordinære generalforsamling sent torsdag aften.


Comments are closed.