På vej mod et endnu bedre Furesø – med Konservative mærkesager

Vi vil indbrud til livs nu!

I Furesø er risikoen for indbrud i vores boliger langt større end i resten af landet. Det er ikke acceptabelt, og det skal løses nu! Lokale vagtpatruljer og overvågning kunne være en løsning.

Verdens bedste skoler!

Vores børn har fortjent at gå i verdens bedste skoler. De bedste skoler skabes ved en bevidst satsning på skoleområdet. Der skal tænkes i nye undervisningsformer, der skal gives mere frihed til de enkelte skoler, og vi skal være villige til at betale det skolerne koster.

Bevar de små dagsinstitutioner!

Vi kan ikke være bekendt at ødelægge velfungerende institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de fællesskaber, der ødelægges ved at flytte og sammenlægge små institutioner. Et regneark har ikke plads til børn, som kun trives i kendte rammer. Og daginstitutionerne skal følge skoledistrikterne.

Flere arbejdspladser!

Der skal flere arbejdspladser til Furesø. Vi taber arbejdspladser til andre kommuner, og den kedelige udvikling skal vendes. Dækningsafgiften skal afskaffes helt, og erhvervsområderne skal moderniseres. Vi vil gøre en ekstra indsats for at få alle i arbejde efter mottoet: alle der kan arbejde, skal i arbejde.

Et Furesø for alle!

Skolesøgende, studerende, erhvervsaktiv eller pensionist? Furesø skal være for alle! Vi vil sørge for, at alle boliger bliver bygget, så de også er ældrevenlige, og at vi forbereder os på, at vi bliver flere børnefamilier og flere ældre i årene fremover. Vi har tilstrækkeligt med almene boliger og skal ikke bygge flere.

Styr på økonomien!

Der skal være styr på økonomien, og hver en krone skal bruges bedst muligt. Bolig- og indkomstskatter må ikke stige. – Vi vil øge serviceniveauet og bruge pengene klogere.

En hånd til handelslivet!

De handlende i Furesø skal understøttes ved at sikre gode rammebetingelser i form af trafikplanlægning, gode parkeringsforhold, passende lokalplaner og tiltalende omgivelser. Og så vil vi kæmpe for en god løsning for Værløse Bymidte.

En sammenhængende befolkning!

Alle der kan, skal engagere sig i vores lokalsamfund på lige vilkår. Vi vil aktivt modvirke parallelsamfund. Vi ønsker aktive borgere i samarbejde med de lokale foreninger, erhvervslivet og vores kommunestyre.


Comments are closed.