På vej mod – en endnu bedre Folkeskole

Af Byrådsmedlem Egil F. Hulgaard

Skole

Furesø har et af Danmarks højest rangerede skolevæsener. I den seneste måling placerer vi os på en flot 5. plads målt på 9. klasses karakterer af alle landets kommuner. Med et af landets højeste uddannelsesniveauer hos vores borgere, er det en bunden opgave at udvikle skolerne til at være i top.

Et velfungerende skolevæsen sikrer vores børn et sikkert fundament for et godt liv, og det er vores ansvar, at fundamentet bliver så solidt som muligt. Eleverne skal have et højt fagligt niveau, have en følelse af lokal forankring og stærke sociale færdigheder.

Vi ønsker at bevare det høje faglige niveau i den almindelige Folkeskole. Vi ønsker at sikre (og kæmper allerede for), at den almindelige Folkeskole ikke betaler prisen for indsatsen til specialbørn og flygtningebørn. Begge dele er vigtige – vores børn er en del af Danmarks fremtid og en forringelse af den almindelige skole bliver dyr senere.

Vi skal politisk sikre rammerne for læringen. En væsentlig forudsætning for at lære er, at eleven er klar mentalt. Hvis barnet har en følelse af ikke at høre til, er det vanskeligt at lære. Ved at lægge tryggere strukturer omkring børneinstitutionerne, vil netværk og kendte rammer bedre kunne sikre følelsen af at høre til. Konservative foreslår derfor, at daginstitutionsdistrikter og skoledistrikter lægges sammen for sikre et større kontinuitet, netværk og samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere.

Som det eneste forligsparti i Folketinget forsøgte Konservative at undgå tvungne lektiecafeer. Stille og roligt har andre partier indset, at lange skoledage med timer uden indhold ikke er vejen frem. Furesøs skoler har i stor udstrækning konverteret lektietimer til holdtimer, som eleverne får mere udbytte af. Det er sund fornuft – sund konservativ fornuft.

Vi har kun et princip i forhold til Folkeskolen. Vi skal organisere os på den måde, der virker bedst for den enkelte – det gælder både for dem, der sakker lidt bagud og talenterne. Det er den enkeltes læring, der må være pejlemærket for udviklingen af én af Danmarks bedste Folkeskoler. Ingen skal spilde sin tid på lektiecafeer eller andet, der ikke virker. Vi har pligt til at sikre den videre udvikling af vores Folkeskoler.


Comments are closed.