Mette Abildgaard: Et vigtigt valg venter lige om hjørnet!

Vor tidligere folketingskandidat i Egedalkredsen, Mette Abildgaard, er nu flyttet over i Rudersdalkredsen, men stadig inden for Nordsjællands Storkreds, så vi vil se hende på stemmesedlen. Selvom hun nu ikke er vor helt lokale folketingskandidat har hun indvilget i at skrive et indlæg til vort lokale nyhedsbrev.

Du kan se mere om Mette Abildgaard på hendes hjemmeside.

Her er så indlæg af gruppeformand MF, Mette Abildgaard

Nu skal julemaden lige nydes og fordøjes, og så skal vi skyde nytåret ind og lytte til Majestætens bevingede ord. Men når rådhusklokkerne har kimet færdig, og vi skriver 2019 i kalenderen, så er vi også reelt i valgkamp! Valget skal senest være afholdt den 17. juni 2019, men jeg tror ikke, at statsministeren trækker den helt så længe.

Vores ambition skal naturligvis være fremgang til Det Konservative Folkeparti, og gerne i en grad så vi ikke længere er Folketingets mindste parti. I det vægtede gennemsnit af meningsmålinger ligger vi til ca. 4,3 % af stemmerne, hvilket vil give os 8-9 mandater. Det er stadig langt fra Schlüters storhedstid og vores langsigtede mål, men det ville være den største mandatmæssige fremgang i årtier. Det kommer dog ikke af sig selv – det kræver knofedt og en veludført valgkamp!

Mette med sin søde Marie

Vi kan heller ikke tage for givet, at der igen vil komme et konservativt mandat til Nordsjælland, da det er få tusinde stemmer, der skal rykke sig, før København i stedet får mandatet. Heldigvis har vi igen fået et stærkt kandidathold denne gang, med gode lokale kræfter i form af Birgitte Bergman (Helsingørkredsen), Otto Christiansen (Fredensborgkredsen), Kjeld Haslund (Frederikssundkredsen), Lars Arne Christensen (Hillerødkredsen) – og naturligvis Egil Hulgaard i Egedalkredsen.

Jeg tror, at vi i den grad kan se frem til en valgkamp, som vil virke genkendelig. ”Skattelettelser eller velfærd” bliver Mette Frederiksens parole, som hun vil gentage igen og igen.

Hun vil love velfærdsmilliarder til højre og venstre, hvilket hun allerede er godt i gang med. Men vi mangler fortsat at se en samlet økonomisk plan fra Socialdemokratiet, hvor de anviser finansiering til deres mange løfter. Det vil vi naturligvis blive ved med at efterlyse indtil valgdagen.

Derudover vil udlændingepolitikken forventeligt også fylde meget, og vi kan allerede nu stille uret efter, at Nye Borgerlige vil gå til hårdt angreb på Dansk Folkeparti for ikke at få nok stramninger gennemført, helt uanset den førte politik. Men den seneste aftale om et paradigmeskifte i forhold til flygtninge med midlertidigt ophold er endnu et bevis på, at Dansk Folkeparti bestemt har stor indflydelse. Her skal vi konservative finde en balance, hvor vi kombinerer krav og konsekvens med ordentlighed.

Et sidste tema jeg tror, der vil fylde meget under valgkampen, bliver sundhedsvæsnet. Her kæmper vi konservative en kamp for de praktiserende læger, der fungerer som en velkendt base for hele familien. Familielægen er for rigtig mange danskere vores primære, og måske vores eneste, kontakt med sundhedsvæsnet. 8/10 danskere er hvert år i kontakt med deres egen læge, og 9/10 patientforløb afsluttes hos egen læge – uden henvisning til sygehus eller speciallæger.

Men hvis de kommende generationer også skal kunne få behandling hos familielægen, kræver det politisk handling. Vi vil i 2030 have behov for i alt 5.000 praktiserende læger, mod de ca. 3.500 vi har i dag. Og allerede i dag har hele 70 % af alle lægepraksisser lukket for tilgang af nye patienter – der er simpelthen fyldt op.

Vi skal bruge valgkampen på at fortælle, hvad VI vil, og hvad de konservative svar er på fremtidens udfordringer, fremfor at angribe og bidrage til mudderkastning. Danskerne fortjener bedre.

Vi skal fortælle, hvordan vi vil sikre vores børn en god start på livet; ved at prioritere midler på flere pædagoger i daginstitutionernes ydretimer, hvor pædagogerne i dag ofte står alene med alt for mange børn. Vi skal fremlægge vores bud på, hvordan vi får et sundhedsvæsen, hvor alle får hjælp og omsorg, når der er brug for det – og vi får nedbragt ventetiderne til udredning af hjertekarsygdomme og samtidig sikrer en højere og mere ensartet kvalitet i kræftbehandlingen. Ligesom at vi skal fortælle, hvorfor respekt for danske værdier og lov og orden er kernekonservativt, og et fundament for et trygt Danmark. Og sidst men ikke mindst skal vi naturligvis sikre gode vilkår for dansk erhvervsliv og sænke beskatningen af danskerne. For uden sunde, danske virksomheder – så er der slet ingen penge til at finansiere vores velfærdssamfund.

Jeg glæder mig rigtig meget til at føre valgkamp med de øvrige nordsjællandske kandidater – og med jer. Jeg håber, at I vil bakke alle kandidater og i særdelshed den lokale op. Vi får brug for jer hver og en, hvad enten I kan bidrage med en time på stationen om morgenen eller måske kan dele lidt brochurer ud, når I alligevel lufter hunden i nabolaget. Jeg blev mor for ni uger siden til vores lille datter Esther Marie, og selvom tiden lige nu går med bleskift og køreture med barnevognen – så er jeg naturligvis også fuldstændig kampklar, når Lars Løkke trykker på valgknappen!


Comments are closed.