Laanshøj og Bondos klovnerier

Som formand for det grønne borgerlige parti i Furesø er jeg bekymret for at ødelægge naturværdierne i Laanshøj. Jeg kan godt forstå, at borgerne i Laanshøj og de omkringliggende områder er utrygge ved en stigende bebyggelsesprocent, kommende højhuse og mange flere brugere af veje og skoler.

Efter afslutningen af borgerhøringen om den foreslåede udbygningsplan for Laanshøj, har vi drøftet planen i bestyrelsen. Vores konklusion er klar: Vi lytter til borgernes bekymringer! Derfor må væsentlige elementer i planen ændres. Vi vil arbejde for en lavere bebyggelsesprocent. Vi mener, at det er rimeligt, at der bliver kigget på, om antallet af nye boliger virkelig skal være så stort som foreslået. Vi vægter også hensynet til de borgere, som har købt boliger i tillid til de foreliggende planer, højt.

Det er vigtigt, at der bliver fundet en løsning, som de eksisterende beboere bakker op om. Derfor lytter vi meget nøje til høringssvarene fra de berørte borgere.

Kommunen har glemt at sende den nye affaldsplan i høring og samtidig har Vestforbrændingen sendt brochurer om den nye affaldsordning ud i nogle boligområder. Vel at mærke inden ordningen er endeligt vedtaget og uden at man nævner at borgerne kan vælge affaldssortering fra.

Vores byrådsmedlem Egil Hulgaard har tidligere fremlagt dokumentation for at madaffaldssortering kun fører til udgifter og giver mindre energigevinst end ren forbrænding. Men uden at der bliver lyttet.

Det er klovneagtigt håndteret af både kommunen og af Vestforbrændingen. Fællesnævneren hedder Ole Bondo, da han som borgmester en ansvarlig for at føre byrådets beslutninger ud i livet og samtidig er bestyrelsesformand i Vestforbrændingen.

Lars N. Carstensen
Formand


About Lars Carstensen

Lars Carstensen

Lars Carstensen


This entry was posted in Forside, Medlemsindlæg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.