Konstituering 2014-2017

I valgperioden 2013-2017 er den konservative byrådsgruppe konstitueret som følger:

2. Viceborgmester

Susanne Mortensen

Udvalgsformænd

Susanne Mortensen

 • Social og Sundhed

John I Allentoft

 • Miljø, Teknik og Plan

Næstformand:

Susanne Mortensen

 • Økonomi

Udvalgsmedlem

Egil Hulgaard

 • Børne og Skole; Kultur
 • Fritid og Idræt

Bestyrelsesposter

Susanne Mortensen

 • Furesø Vandforsyning a.m.b.a.
 • Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S;
 • Værløse almennyttige Boligselskab

John I. Allentoft

 • HMN Naturgas I/S’ repræsentantskab
 • Måløv Rens

Berit Torm (1. suppleant)

 • Furesø Holding

Valgstyrer

Susanne Mortensen

 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
 • Valgbestyrelse ved Folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Formand valgstyrere

Vurderingsmænd

Egil Hulgaard

Øvrige tillidshverv

Susanne Mortensen

 • Erhvervskontaktudvalget
 • Gedevasevang
 • Sundhedsrådet

John I. Allentoft

 • Værløse Bymidte
 • Vestforbrænding I/S delegeret
 • Værløse Varmeværk

Egil Hulgaard

 • Marie Kruses Skole
 • Egnsteatret
 • Grundlisteudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget

Der er lukket for kommentarer.