Hvad andre siger om Egil

(Interessante udtalelser om Egil Hulgaards kandidatur)

Allerførst en kommentar fra viceborgmester og gruppeformand Lars Carstensen:

”Først og fremmest vil jeg ønske Egil til lykke med kandidaturet. Jeg ved, at han har brændt for at blive opstillet i mange år – og nu er det en realitet!

Det er vigtigt for Furesø, at der er lokale kandidater og forhåbentlig snart et folketingsmedlem, som kan kæmpe vores sag på Christiansborg.

Som byrådsmedlem og folketingskandidat er det en svær balancegang mellem lokale interesser og det landspolitiske, hvor mange interesser skal tilgodeses, men det er jeg sikker på, at Egil mestrer.

Min erfaring, fra da jeg var kandidat, er, at det er meget tidskrævende at holde sig a jour med det, der sker på den landspolitiske scene og samtidig være fremme i skoene og byde ind med noget. Man får også et andet perspektiv på politik end på det kommunale niveau. Konkurrencen om opmærksomheden er stor, og som ny kandidat kan det være svært at komme i medierne. Så det at være kandidat er hårdt arbejde, som kræver god opbakning hjemmefra og fra partiforeningen!

Jeg ønsker Egil held og lykke med det kommende valg og indtoget på den nye politiske arena, men samtidig med at jeg gerne ser Egil valgt, vil jeg være ærgerlig over at miste en god kollega i byrådet.”

Susanne Mortensen:

Susanne Mortensen – du har igennem to perioder og nu i den tredje arbejdet sammen med Egil i Byrådet. Hvilket udbytte tror du Furesø kan få, hvis Egil bliver valgt til Folketinget? – Du er jo en erfaren politiker. Har du et par godte råd til Egil om politiske mærkesager, som kan være med til at markere ham i perioden op til et kommende valg?

Svaret fra Susanne Mortensen kom prompte:

”Jeg er ikke i tvivl om værdien i, at Folketingspolitikere “har rod i virkeligheden” og her er Egils erfaring som kommunalpolitiker et rigtig godt fundament. Egil står for, at beslutninger skal træffes tættes muligt på borgerne. Det er en god mærkesag, som også skal gælde i forhold til det kommunale selvstyre. En anden mærkesag er at nedbringe antallet af indbrud og øge borgernes tryghed. Dette fokus må du meget gerne tage med dig ind i Folketinget fra Furesø, Egil.”

Borgmester Ole Bondo (S):

Ole Bondo – to af dine byrådsmedlemmer er på det seneste valgt som folketingskandidater, Ole Holleufer og Egil Hulgaard. Det vil nok kræve en ekstra indsat fra dem i det næste års tid. Men det er jo begge dygtige politikere. Vil det styrke eller svække Byrådets arbejde ved næste valg pludselig at have to repræsentanter fra Furesø i Folketinget? Hvor kunne du se fordele og hvad kunne skabe problemer?

og her kommer svaret fra borgmesteren:

”Jeg synes det er glædeligt, at kommunalpolitikere fra Furesø gerne vil gøre sig gældende i landspolitik. Vi er i Furesø kommune begunstiget af et meget velfungerende Byråd med dygtige og engagerede lokalpolitikere, som gerne vil tage ansvar og præge samfundsudviklingen. Det er en fornøjelse at se, at flere af dem også bliver valgt som folketingskandidater. Øjvind Vilsholm (Ø) sidder jo allerede i Folketinget, og efter næste valgt kan Ole Holleufer og Egil Hulgaard måske følge efter. En tæt forbindelse til Christiansborg er en stor fordel for en kommune. Det har vi oplevet flere gange i Furesø. Både da vi forhandlede Furesøaftalen med Indenrigsministeren, da vi fik en aftale i stand om Flyvestationen, og senest da vi fik afværget de værste følger af en ny udligningsreform. Forbindelsen til Christiansborg giver både indflydelse og inspiration. Jeg tror, at Furesø er en af de kommuner i landet, hvor vi hyppigst får besøg af ministre. Det skyldes både de gode forbindelser, vi har til Christiansborg, og at vi som kommune tænker nyt og har noget at byde på.”

Lars Carpens (V):

Lars – du ved, hvor krævende det er at være i politisk front, og du har arbejdet sammen med Egil i flere år. Kunne du ikke give ham et par gode råd med på vejen mod Folketinget?

Det svarede Lars Carpens på:

Jeg ved om nogen, hvor krævende det er at være i politisk front. Jeg har arbejdet sammen med Egil i flere år, og vi har sammen opnået fine resultater til glæde for Furesøs borgere. Efter næste Folketingsvalg bliver et af de store politiske temaer om Hovedstadsområdet herunder Furesøs borgere skal sende endnu flere penge til provinsen. Det må ikke ske, og derfor har vi behov for lokale Folketingskandidater, der vil kæmpe for vores interesser.”

Ole Holleufer (LA):

Ole – til lykke med dit eget valg som folketingskandidat. – Lad os antage, at I begge kommer i Folketinget. Kan du allerede nu se nogle skæringer, hvor du og Egil kan finde fælles fodslag i Tinget? Og går vi et skridt videre med jer begge i regering. Vil du arbejde for, at jeres i forvejen udmærkede samarbejde i byrådet kan fortsætte, eller tror du, at synspunkterne bliver trukket skarpere op?

Læs her Ole Holleufers kommentar:

”Egil og jeg har, og arbejder fortsat tæt sammen om en hel række sager i Furesø, hvor vi har fælles synspunkter. At jeg som udgangspunkt er liberal og Egil konservativ, er sjældent noget det skiller os. Jeg tror, at en hel række forhold ligger os begge på sinde, som for eksempel den urimelige udligningsordning i Nordsjælland, som jeg tror vi begge vil søge at sætte fokus på. Jeg tror, at jeg til enhver tid vil have et godt samarbejde med Egil både politisk og strategisk. Når først et tillidsforhold er skabt i politik, kan det være ganske holdbart.”


Comments are closed.