Hele livet skal kunne leves i Furesø

Af viceborgmester og byrådskandidat Susanne Mortensen

Furesø

Jeg genopstiller, fordi jeg fortsat gerne vil arbejde for at varetage Furesøborgernes interesser. Min arbejdsform er dialog, og jeg søger de bedst mulige kompromisser, set med konservative øjne. Jeg lægger vægt på at tænke i helheder, og at beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag.

De seneste 3 valgperioder har jeg haft fornøjelseaf at være formand for Social- og Sundhedsudvalget samt næstformand i Økonomiudvalget, så det er naturligt for mig at fortælle lidt om min politiske tilgang til disse områder.

Jeg har fokus på, at vi udnytter alle ressourcerne effektivt og kvalificeret, så vi kan sikre borgerne et godt serviceniveau. Det betyder, at vi hele tiden skal turde tænke nyt som led i fortsat udvikling af kommunen og vores velfærdsydelser. Vi skal lære af, og samarbejde med andre – og vi skal turde prioritere. Det er en selvfølge, at vi skal have styr på økonomien, og at vi passer på de værdier, vi har, uanset om det er bygninger, infrastruktur, vores fantastiske natur eller sårbare miljø. Med det mål for øje, at det også skal være attraktivt at drive erhverv i Furesø, vil jeg bl.a. fortsat arbejde for, at vi afskaffer dækningsafgiften.

Livet skal kunne leves, hele livet, i Furesø. Det medfører også, at vi skal have et bredt udbud af boliger, som kan matche skiftende behov gennem livet og herunder eventuelle ændringer i funktionsevnen.

Vi bliver flere ældre, og vi lever heldigvis længere. Desværre stiger sandsynligheden for, at vi rammes af (livsstils) sygdom, jo ældre vi bliver. Målet med forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter på hele sundhedsområdet er derfor at understøtte den enkeltes mulighed for at leve så selvstændigt og aktivt et liv som muligt – hele livet. Dette ser jeg også som en væsentlig forudsætning for at vi kan sikre den nødvendige og rettidige hjælp til de, som har et behov. Jeg lægger vægt på, at enhver form for hjælp/støtte skal ydes på en respektfuld måde og selvfølgelig tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og egne mål.


Comments are closed.