Foreningsåret er skudt i gang!

Så er foreningsåret skudt i gang! Vores generalforsamling blev afviklet med fint fremmøde og interessante indlæg af John Wagner og Mette Abildgaard. Jeg havde fornøjelsen af at give en kort præsentation af vores politiske udviklingsarbejde, som blev vel modtaget. Bestyrelsen blev genvalgt, dog uden suppleanter, så hvis nogen skulle føle sig kaldet til at give et nap med, er alle medlemmer velkomne. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. marts.

Partiet har netop lancereret et rigtig godt udspil om afskaffelse af boligskatterne og indførelse af en provenuskat, som man bl.a. har i Sverige. Udspillet betyder, at man kan blive siddende i sit hus og først skal betale skat af en eventuel gevinst ved salg af ejendommen. Det er en stor håndsrækning til især pensionister, men det er også kun ret og rimeligt, at man ikke risikerer at betale hele boligens værdi i skat over en årrække. Selvfølgelig har de øvrige partier med Venstres skatteminister i spidsen været ude og sige, at det er urealistisk. Jeg vil sige til folketingsgruppen: Super godt arbejde! Lad os få flere dagsordensættende udspil! Det er den slags der flytter teltpælene i dansk politik.

Der afholdes storkredsgeneralforsamling den 16. marts på regionsgården i Hillerød. Du vil modtage en indkaldelse med posten. Alle medlemmer har møde- og stemmeret på storkredsgeneralforsamlingen. I år får de fremmødte for sidste gang mulighed for at høre undertegnede redegøre for storkredsens økonomi. Jeg takker nemlig af efter fire år som økonomiansvarlig og stiller op som næstformand.

Lars Carstensen
Formand


About Lars Carstensen

Lars Carstensen

Lars Carstensen


This entry was posted in Bestyrelsen, Forside, Medlemsindlæg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.