Derfor skal du vælge mig som Folketingskandidat

Kære vælger i Nordsjælland

Jeg håber at få din stemme ved næste Folketingsvalg.

Det har altid været en drøm for mig at blive medlem af Folketinget. At repræsentere danskerne, mine naboer og dem lidt længere væk og bidrage til at skabe det stærkest mulige Danmark står for mig som det ypperste en borger i vores land kan opnå.

De sidste 8 år i Furesø Byråd har jeg stået jeg for en politik, der fokuserer på det enkelte menneskes udviklingsmuligheder, fra daginstitution til skole til videreuddannelse, fra aktive mennesker til stærke foreninger til levende samfund, fra lokalsamfund til bydele til kommune. Vi skal politisk forstå hvordan samfundets byggestene fungerer for at kunne regulere og deregulere de rigtige steder. Den kommunalpolitiske erfaring har været og er helt afgørende at have med i Folketinget.

Jeg tror på den kompetente borger og at ansvaret for eget liv først og fremmest er borgerens, mens vi naturligvis som samfund har et ansvar for de svageste. Vi er et parti med fokus på balance – den konservative grundsten er ikke en ideologi, men et sæt værdier, og det er Schluters og Per Stig Møller, der i sin tid talte til mig gennem formuleringer som ”Staten skal være så stærk at den kan understøtte den svage, men ikke så stærk at den kan knække den stærke” og ”Beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt” og ”Ideologier er noget bras”.

Jeg har gennem min politiske erfaring lært at kommunerne bedre end staten ved, hvad der er vigtigt for dem. Derfor er én af mine missioner i Folketinget, at arbejde for at Folketinget koncentrerer sig om at sætte rammerne for kommunerne, men afholder sig fra at udfylde dem. Det gælder f.eks. også i udflytningsdebatten. Det væsentlige for kommunerne er at kunne agere. Udligningsordningen er et andet sted, hvor staten ikke har respekt for det kommunale selvstyre. Der er ikke noget sundt rationale i at kommuner i hovedstadsregionen betaler hovedstadsudligning til København, der ikke lider.

Nogle fokuspunkter for mig er:

  • Formynderiet skal holdes i skak – jeg vil sikre balancen mellem individ og stat
  • Medarbejdere skal have fokus på effekten af deres indsats – vi skal styrke demokratiet gennem deregulering og decentralisering, f.eks. indenfor social- og arbejdsmarkedslovgivning
  • Udligningen skal gå til de virkeligt trængende – især (hovedstads)udligningen bør reformeres
  • Truslerne udefra og Danmarks langsigtede udvikling skal sikres – vi skal have fokus på tryghed og udvikling f.eks. gennem opbakning til forsvaret, kontrol med indvandring, og friere adgang for vores virksomheder til udenlandsk kvalificeret arbejdskraft

Jeg er 56 år, gift og har 3 børn på hhv. 22♂, 19♂ og 15♀, der går på hhv. KU, Gymnasie og Folkeskole. Jeg er ansat på DTU med fokus på innovation og speciale i etablering af nye danske biotek virksomheder på baggrund af opfindelser fra DTUs forskere. Jeg er civilingeniør fra DTU med en Ph.D. fra Kræftens Bekæmpelse og som nævnt ovenfor 8 års politisk erfaring fra byrådet.

Vi har brug for mennesker med erhvervserfaring og politisk erfaring i Folketinget. Mennesker med en forståelse for både stort og småt. Jeg håber ovenstående har tegnet et billede af mig som en engageret sjæl med hjertet på rette sted. Derfor beder jeg om din stemme til næste Folketingsvalg.

De bedste hilsner
Egil F. Hulgaard


Comments are closed.