Det konservative valgoplæg

Grundpillerne i den konservative politik

Af Per Lausen, bestyrelsesmedlem

Fire hovedtemaer er udgangspunktet:

  1. Hjælp og omsorg, når du har brug for det
  2. Respekt for loven og vores fælles værdier
  3. Lavere skat og virksomheder i vækst
  4. En god start på livet

Ærkekonservative værdier og emner, som kan tiltale en bred vælgerskare. Overskriften på det hele er: ”For dig og for Danmark”. Et meget fint slogan, for den konservative politik er for hele befolkningen og erhvervslivet. Ikke som i andre partier, der målretter deres politik mod særlige interessegrupper.

Grundige analyser viser, hvad der interesserer vælgerne, selv om de i det daglige måske ikke er stærkt engageret i politik. Den seneste analyse fra januar prioriterer vælgernes ønsker sådan:

Lidt længere nede kommer tryghed, børn, klima og miljø og langt nede EU og forsvar. Som Søren Pape sagde ved præsentationen her i februar, så skal vi præsentere vores program på en måde, som bringer vælgernes interesser i fokus, og heldigvis harmonerer valgoplægget fint.

Hjælp og omsorg, når du har brug for det – betyder: Fokus på den enkelte patient, kortere ventelister, familielægen opprioriteres og sluttelig ordentlige forhold for de ansatte i sundhedssystemet. – Sundhedsreformen, som diskuteres i disse dage, tager da også udgangspunkt i vores konservative ønsker for fremtiden.

Respekt for loven og fælles værdier – dækker over: Styrket politi, højere straffe og bedre vilkår for ofrene. Parallelsamfund skal bekæmpes via et opgør med systemet, og udlændinge skal lære dansk og være selvforsørgende. Helt fornuftige konservative krav, som på flere punkter afspejler justitsminister Søren Papes kontante holdninger.

Lavere skat og virksomheder i vækst. – Vækst og styr på økonomien, lavere skat, mindre bureaukrati og konkurrencedygtige virksomheder er hovedelementer. – Økonomien har det bedst i konservative hænder, og lavere skat skaber øget vækst om større økonomisk frihed for borgerne. Bureaukratiet er en kæmpe hæmsko for virksomheder og udvikling, og vi skal tilsikre de bedste rammebetingelser for virksomhederne, så de opnår øget konkurrenceevne.

God start på livet – burde være en selvfølgelighed for ethvert parti. Vi konservative går til valg på det. Vi kræver øget faglighed i skole- og uddannelsessystemet, at skoler er røgfri, at der er mindre larm i klasserne og ikke mindst, at vi kan sikre trygge og harmoniske dagtilbud. Det er enkle krav og ønsker men vigtige for, at vores børn får den bedste start i livet. Man kunne tilføje fritidstilbud, sport, dannelse og meget mere, men det ligger underforstået i hele temaet. Det er børnene, vi skal bygge fremtiden på.

Meget interessant var Søren Papes ønske om en slagfærdig kampagne med stort smil på læben. Vi skal kommunikere kontant og ikke være bange for at tage en konfrontation. Respektfulde men uden at være konfliktsky. Traditionsbevidste uden at være gammeldags og dannede uden at være akademiske.

Vi har haft en stigende interesse blandt vælgerne de senere år, og det skal vores adfærd afspejle.

Ønsket er naturligvis flere mandater, måske tre flere – hvilket absolut er muligt, men så skal vi opnå 185.000 stemmer mod sidste gang 118.000, så vi må alle yde vores bedste. Hver stemme tæller.

Mon ikke klima- og miljøspørgsmålet bliver trukket hårdere op, når valget er udskrevet. Det emne samt sundhedsreformen og pensionsspørgsmålet bliver helt sikkert meget centrale elementer i valgkampen.

(læs gerne Egil Hulgaards kloge artikel om klima og miljø)


Comments are closed.