Bestyrelsen 2018

Generalforsamlingen d. 30. januar 2018 konstitueret bestyrelsen for 2018. De enkelte medlemmer er listet i det følgende. Hvert medlem har udarbejdet en kort beskrivelse af baggrund og interesseområde.

Formand

Henrik Røgind

Speciallæge i reumatologi, ph.d., Klinikchef Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet.

Har boet i Farum i 25 år. Gift og har tre piger under uddannelse. Livslang konservativ, men først medlem af partiet 2011, hvor han blev medlem af bestyrelsen. Formand siden 2017.

“Jeg brænder for nytænkende, risikovillig offentlig ledelse med reel inddragelse af borgerne. Hovedstaden skal styrkes som den motor København er for hele landets kulturelle, sociale og økonomiske udvikling. Den frie forskning og de akademiske uddannelser har trange kår – universiteternes uafhængighed skal understøttes og universitetsuddannelsernes kvalitet skal højnes væsentligt.”

Næstformand

Sven Krarup Nielsen

Civilingeniør.

Tidligere formand for Havarikommissionen i Vejdirektoratet.

Tre voksne børn.

Bestyrelsesmedlem & kasserer

Erik Hammer

Cand. polit.

Dansk Idrætsforbund.

Kontorchef Moderniseringsstyrelsen

Bestyrelsesmedlem & sekretær

Jens Fokdal

Lektor & selvstændig.

ART Academy Denmark.

Har 2 voksne døtre.

Bestyrelsesmedlem & redaktør for Nyhedsbrev

Per Lausen

Gift og har to voksne børn, begge selvstændige.

Bestyrelsesmedlem

Henrik Haugaard Pedersen

Sektionsleder SKAT/Toldvæsenet IT.

Gift og har en teenagedatter.

Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for
elektroniske medier

Joachim Hjorting

22 år gammel, har været aktiv i politik siden de tidlige teenageår.

Tidligere formand for Konservativ Ungdom i Rudersdal i to år. Siddet i styregruppen og været med til at etablere Furesø Ungeråd.

2. suppleant til byrådet, og sidder med i gruppemøderne.

Er til daglig ansat som tjenerelev på Restaurant Palægade.

Har en utrolig stor lyst til at påvirke tingene i den rigtige retning, være med til at gøre tingene bedre, og sikre, at vi så vidt muligt afleverer alting til de næste mange generationer bedre, end vi selv modtog dem.

Har i lokalpolitik meget fokus på vores ungdomspolitik, og vil gerne være med til, at skabe en langt større ungekultur i Furesø Kommune. Det kan kun gøres med hårdt arbejde. Og det tager tid. Men det kan lade sig gøre.

Bestyrelsesmedlem

Yuying Chen

Civ. ing., ph.d., konsulent international miljølovgivning.

Gift og har en voksen søn.

Bestyrelsesmedlem og hjemmesideansvarlig

Erik Andersen

Gift, Civilingeniør, IT specialist med eget en-mandsfirma. Er aktiv i Cybersikkerhed standardisering på internationalt niveau. Burde for længst have hengivet sig til peddigrør-fletning, men vil helst være, hvor der sker noget.

Er optaget af, at vi har en velfungerende forvaltning med tilfredse medarbejdere, der gives tillid og gode arbejdsforhold. Der skal være ordentlighed i forvaltningen over for borgerne. De, som har brug for hjælp, skal have hjælp. De, som kan klare sig selv, skal også gøre det.

Suppleant

Torben Qvist

Lidt over 30 års medlemskab af Konservative. Flyttede til Værløse for 3 år siden fra Herlev og var medlem af bestyrelsen for Vælgerforeningen i 12 år, 7 år som næstformand og 4 år som formand. Har været Bestyrelsesformand den erhvervsdrivende Kraks Fond, Laurits Andersens Fond, mv og i bestyrelsen for Dansk Erhverv som 1. Næstformand siden stiftelsen i 2007 og til 2016. Interesseret i udviklingen af Laanshøj og ser gerne en bedre udvikling af skoleområdet.

Er akademiingeniør og jeg har været adm. Direktør for Honeywell A/S fra 1997-2016. Blev i 2016 beskikket som Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og blev Ridder af Dannebrog i 2008.

Suppleant

Jesper Myrhøj

54 år, gift, har to voksne børn på 26 og 22 år og har de seneste 19 år boet i Hareskovby.

Uddannet som officer i Hæren, efterfulgt af helikopteruddannelse i Forsvaret. Efter 15 år i Forsvaret skiftede til civil luftfart. Har været pilot i SAS siden 1998, hvoraf 10 år i lederjobs i Flight Operations ved siden af pilotjobbet.


Comments are closed.