Bestyrelsen 2017

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen udvidet til 10 personer, og der blev valgt 2 suppleanter. Lige netop her i valgåret er der brug for alle kræfter, både fra bestyrelsens side men også fra medlemmerne, så det er virkelig godt, at der nu er sat et energisk team, som kan arbejde målrettet mod borgmesterposten til november.

På fotoet ses i første række fra venstre: Gitte Melchiorsen, Yuying Chen og Nina Swartz. I anden række fra venstre Erik Andersen (suppleant), Jørgen Kauling (suppleant), Henrik Røgind, Jens Fokdal og Henrik Haugaard. Bagerst fra venstre ses Per Lausen, Joachim Hjorting, Erik Hammer og Sven Krarup Nielsen.

På bestyrelsesmødet den 6. februar 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:
• Formand Henrik Røgind (direkte valgt på generalforsamlingen)
• Næstformand Sven Krarup Nielsen (direkte valgt på generalforsamlingen)
• Sekretær Jens Fokdal
• Kasserer Erik Hammer
• Hjemmesideansvarlig Erik Andersen
• Facebookadministrator Joachim Hjorting
• Redaktør Nyhedsbrev Per Lausen


Der er lukket for kommentarer.