Anti-radikale Konservative

Jeg begyndte at definere mig som Konservativ, efter Per Stig Møllers præsentation af sig selv og Det Konservative Folkeparti på DR, da han tiltrådte som formand for vores parti midt i 1997. Han talte om balancer. Balancen mellem staten og den enkelte, mellem det offentlige og det private, mellem fornuft og radikalisme. Det er det, der gør os til Konservative. I en tid hvor radikale synspunkter er normen, skal konservatismen være modvægten.

Vi går ind for lavere skatter, men ikke på den ultimative liberale måde. I min verden er lavere skatter et resultat af den rigtige politik og hverken et mål eller et middel for den rigtige politik. Vi går ind for et Danmark, hvor tilgangen af udlændinge begrænses, men ikke i DFs isolerende form. Tværtimod bør vi føre en politik, hvor kvalificerede udlændinge, der efterspørges af virksomhederne, inviteres ind. Vi ønsker en aktiv klimapolitik, men ikke i form af en alt-eller-intet Radikal politik. Den eneste måde vi får et bedre klima på, er ved at samarbejde internationalt og være med til at udvikle fremtidens grønne løsninger. Vi er borgerlige stemmer, der arbejder og som oftest vil forsøge at afbalancere politik, der er ude af balance.

Protestpartierne har det nemt, når deres politik skal markedsføres. Lavere skatter, flere miljøinvesteringer, el.lign. Vores position er vanskeligere at markedsføre, men til gengæld langtidsholdbar. Vi tror på er række værdier, familien, ansvaret for den enkelte overfor sig selv og andre, og Gud, Konge og Fædreland forstået som kristne værdier, et velfungerende konstitutionelt monarki (vores demokrati), og at vores land er vores anker i en international verden.

Men når vi uden en fastlåsende ideologi skal løse dagens udfordringer på baggrund af værdier, bliver det en vanskelig opgave at forklare vælgerne, hvad vi står for. Det gør os som oftest strukturløse i deres øjne. Vi kan ikke bare råbe lavere skatter eller ud med udlændingene, for modsat mange andre partier vil/kan/skal vi ikke markedsføre os med ultimative budskaber, men tværtimod bidrage til at nuancere debatten. Det er vores værdier, der er grundlaget for Det Konservative Folkeparti, og samtidig vores værdier, der bidrager til at afbalancere nutidens modefænomener, og det er der brug for i en verden, der nogle gange virker mere og mere radikal. Se videoen her

.


Comments are closed.