Ansvar

De synspunkter, der kommer til udtryk i indlæg og kommentarer på websiden, er ikke nødvendigvis identiske med vælgerforeningens eller det Konservative Folkepartis officielle holdning.

Vælgerforeningen påtager sig intet ansvar eller forpligtigelse til offentliggørelse for manuskripter og lign., der indsendes uopfordret. Fotografier eller videooptagelser indsendt uopfordret eller uden kildeangivelse skal kunne benyttes uden ansvar og vederlagsfrit af vælgerforeningen.

Webredaktionen forbeholder sig desuden ret til at forkorte indsendt materiale.

Eventuelle fejlagtige informationer eller lignende på websiden bedes venligst meddelt formanden: formand@cfuresoe.dk


Comments are closed.