Affaldssortering for enhver pris

Vi har netop afholdt et fantastisk velbesøgt borgermøde om affaldsordningerne sammen med Venstre i Furesø. De ca. 100 deltagere var fordelt på alle aldersgrupper og havde store bekymringer om den kommende affaldssorteringsordning.

Der var dog to til stede i lokalet, som var helt ubekymrede. Det var direktøren for Vestforbrænding og vores borgmester Ole Bondo. Bondo skal have ros for at stille op til et møde, hvor han tydeligt var i modvind.

Baggrunden er, at Byrådet har besluttet at indføre kildesortering og bruge 23 millioner, som er ”sparet op” i den nuværende affaldsordning på nye affaldsspande, de såkaldte ”Bondobøtter”. Problemet er, at Bondobøtterne er både grimme og pladskrævende og i praksis ikke kan bruges i tæt/lav bebyggelse og etagebyggeri. Borgerne pålægges at anskaffe et antal indendørs skraldespande, som svarer til de sorteringsfraktioner, som vi pålægges at sortere i. Igen både pladskrævende, grimt og en økonomisk udgift. For ikke at nævne den tid, der skal bruges på sortering. Og det er næsten det værste: At vi skal bruge tid og kræfter på sortering, når vi hører, at den valgte løsning IKKE giver den optimale miljøgevinst.

Min konklusion er, at det hele er et ”Feel Good” projekt, som borgmesteren som formand for Vestforbrænding er nødt til at presse ned over hovedet på borgerne i Furesø.

Borgmesteren forsvarede den skødesløse omgang med vores penge og tid med, at man skal leve op til affaldsdirektivet, som var vedtaget af et enigt Byråd. Jo tak, men vi konservative havde betinget os, at det var økonomisk og miljømæssigt fornuftigt – og det er det ikke.

Bondo kvitterede for den gode tone i debatten: ”I er jo pæne mennesker”.

Jo tak! Vi er også gode betalere.

Lars N. Carstensen
Formand


About Lars Carstensen

Lars Carstensen

Lars Carstensen


This entry was posted in Aktiviteter, Forside, Medlemsindlæg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.