Grøn omstilling er dansk vækstmotor

Af Pernille Weiss, spidskandidat til europaparlamentsvalget

Ambitiøse klimamål er nødvendige for sikre, at vi giver en bedre verden videre til vores børn, men klimamål skaber også vækst i Danmark.

Klimaet er for mig den vigtigste mærkesag. Det ligger dybt i mig, at vi har et ansvar for at passe på den verden, som vi har arvet fra vores forældre, og at vi giver den videre til vores børn i bedre stand, end vi selv fik den.

Måske hænger det sammen med, at jeg er opvokset på en gård i Gamborg Fjord lidt uden for Middelfart. Fra en tidlig alder hjalp jeg mine forældre med at passe dyrene og klare de andre gøremål. Det har lært mig at tage fat, men også at tage ansvar for at passe på dyrene og naturen. Derfor lægger det mig også meget på sinde, at vi skal have den grønne omstilling op i gear.

Der er mange gode grunde til, at vi skal sætte strøm til den grønne omstilling. Dels er der det åbenlyse i, at vi skal forhindre, at kloden overophedes, og at vi som følge af det vil opleve naturkatastrofer og folkevandringer i et omfang, som langt overstiger det, vi ser i dag. Europa er allerede i dag udforet af migranter, der kommer sejlende over Middelhavet og igennem Balkanlandene. Det vil kun blive værre, hvis vi lader klimakrisen få lov til at udvikle sig, fordi den formentligt vil føre til tørke og hungersnød i det fattige Afrika.

En anden god grund er, at vi igennem den grønne omstillinger mindsker Europas afhængighed af fossile brændsler fra Rusland og Mellemøsten. Vi skal væk fra den nuværende situation, hvor Putin kan tænde og slukke for gassen efter behag og bruge det som pressionsmiddel til at opnå det, han ønsker i Europa.

Den tredje og måske lidt oversete grund til, at vi skal forfølge ambitiøse klimamål, er, at det er en god forretning for Danmark. Den grønne omstilling bliver nogen gange fremstillet som en udgift, nærmest som en regning, som vi er nødt til at betale. Det er jeg ikke enig i. Danske virksomheder er langt fremme inden for vedvarende energi og energireduktion.

Ved at sætte ambitiøse klima- og energieffektiviseringsmål i EU kan vi skabe et stort og attraktivt hjemmemarked for de danske virksomheder, der allerede er i front på den grønne udvikling. Det indre marked giver de danske virksomheder adgang til at sælge deres produkter og serviceydelser til alle de Europæiske lande. Det store hjemmemarked betyder også, at grønne danske virksomheder vil stå stærkt i konkurrencen globalt.


Comments are closed.