I skyggen af den britiske EU-farce


Af viceborgmester Lars Carstensen

I skyggen af den britiske EU-farce nærmer europaparlamentsvalget sig. Der er efterhånden ikke nogen kommentatorer, som tør spå om, hvordan Storbritanniens udtrædelsesproces ender. Og med god grund.

Aldrig har en regering og et parlament fjollet så meget rundt. Jeg forstår godt, at et flertal i det britiske underhus er modstandere af et nyvalg, for det ville helt sikkert medføre slutningen på de fleste medlemmers politiske karrierer. Og med god grund.

Den der står tilbage med mest mandsmod må siges at være premierminister May, som fra dag ét har holdt stædigt fast på, at Storbritannien skal ud af EU. Hvis jeg i disse spalter må analysere Mays handlemåde, så gik hun fra at tilhøre ”Remain”-fløjen i det konservative parti, og til at blive den skarpeste Brexit-forsvarer i hendes rolle som premierminister.

 

Order!!

Sådan et rolleskift koster naturligvis på troværdigheden, men det har været nødvendigt for at bevare regeringsmagten og roen i hendes eget
parti. Til forskel fra Danmark så spænder partierne i underhuset meget bredt, og det er årsagen til, at der er så få partier i Storbritannien og at landet stort set altid styres af majoritetsregeringer. Til forskel fra Danmark, hvor forskellene mellem en rød og en borgerlig regering vil være mindre, da intet parti har flertal alene. Hvis man spørger en brite,
forstår vedkommende slet ikke at landet overhovedet kan regeres(!).

For at holde på magten er det derfor af yderste vigtighed for May at holde sammen på fløjene i partiet. Dermed har hun, tilsyneladende forgæves, forsøgt at samle flertal for en aftale med EU, der indeholder elementer, som begge fløje i partiet finder væsentlige. Seneste har hun forsøgt at true parlamentet med, at hvis hendes aftale ikke blev vedtaget, ville Storbritannien skulle udtræde af EU uden en handelsaftale. Det ville i givet fald have voldsomme konsekvenser for britisk økonomi.

Parlamentet svarede ved at stemme for, at landet ikke må forlade EU uden en aftale. Så nu er der kun tilbage at bede om udsættelse af tidsfristen, som er den 29. marts, og indtil man har fundet en løsning. Måske bliver løsningen, at Storbritannien slet ikke forlader EU? Et parlamentsvalg og en ny folkeafstemning kan vende op og ned på det hele. Man kan få den tanke, at premierminister May hele tiden har haft en plan om at forpurre udtrædelsesprocessen? Hun var jo trods alt imod udtrædelsen af EU fra begyndelsen.

En pudsig konsekvens af en udsættelse af Brexit er, at der skal afholdes EU-valg i Storbritannien. Det bliver endnu en farce hvor kandidater stiller op uden af vide om der er nogen pladser at slås om i parlamentet, og vælgerne vil være lige så meget i vildrede.

Herhjemme har vi EU-valg søndag den 26. maj. Bendt Bendtsen har valgt at stoppe med periodens udgang efter en lang og meget dygtig indsats i parlamentet. Bendtsen har været Danmarks eneste repræsentant i den største partigruppe i parlamentet EPP. Det konservative Folkeparti er det eneste parti, som repræsenterer Danmark i EPP-gruppen. Det er derfor meget vigtigt, at vi fastholder en konservativ plads i EU-parlamentet. For Danmarks skyld. Ellers mister hele landet indflydelse. Derfor: Husk at stemme den 26. maj og stem konservativt.


Comments are closed.