Vi skal sikre dansk indflydelse i den største gruppe

Af Pernille Weiss, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til europaparlamentsvalget

Når danskerne går til stemmeurnerne den 26. maj, afgør de, om Danmark skal bevare sin indflydelse i den største gruppe i Europaparlamentet.

Hvorfor skal vi nu gå op i, hvem danskerne vælger til at repræsentere sig i Europaparlamentet d. 26. maj? Det skal vi, fordi det har enormt stor betydning for, hvilken retning Europa bevæger sig i. Samtidigt har det stor betydning for, hvor meget indflydelse Danmark og danske interesser får i parlamentet.

Det Konservative Folkeparti har som det eneste danske parti fast plads i Europaparlamentets største gruppe, den kristendemokratiske og konservative EPP-gruppe. Det betyder, at Det Konservative Folkeparti som det eneste danske parti kan sikre, at de danske synspunkter bliver hørt internt i den mest indflydelsesrige gruppe i parlamentet.

For nyligt besøgte jeg en række virksomheder sammen med formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Det er måske overraskende for nogle, at en konservativ politiker tager på turne med formanden for en fagforening, men faktisk er det slet ikke så mærkeligt. Vi konservative er jo et folkeparti af både arbejdsgivere og arbejdstagere. Jeg er selv tidligere tillidsmand, arbejdsgiver i det private og leder i det offentlige. Vi konservative favner bredt – blandt vælgerne og i vores samarbejde med andre for ar skabe resultater.

Claus Jensen er udmærket klar over, at en stor del af de arbejdspladser, som hans medlemmer besidder, er tæt forbundet med EU og det indre marked. Derfor ved han også, at det er af afgørende vigtighed for danske interesser, at Danmark er repræsenteret i EPP-gruppen. Det sikrer, at danske synspunkter bliver hørt internt i gruppen, og det betyder, at danske virksomheder har lettere ved at få en sag på dagsordenen i gruppen.

Det Konservative Folkeparti har en unik mulighed for at få indflydelse i Europaparlamentet, som ingen af de andre danske partier har. Det vil jeg gerne bede jer kære medlemmer af Furesø Konservative vælgerforening om at huske og fortælle vælgerne, når i møder dem i valgkampen.

Jeg glæder mig til at kæmpe for vores mærkesager sammen med jer. Rigtig god valgkamp til alle!


Comments are closed.