Formandens januar 2019 betragtninger

Som formand har jeg på mange måder alt.

En flittig bestyrelse. Engagerede medlemmer. Dygtige byrådsmedlemmer. Indflydelsesrige regionsrådsmedlemmer. Folketingsmedlemmer, som kompetent deltager i debatten og formår at holde kontakt til befolkningen. Ministre, der har fået placeret sig i de helt rigtige ministerier til at fremme konservative mærkesager – og faktisk gør det!

Hvis man så skulle ønske sig noget. Noget substantielt. Noget der virkelig ville gøre en forskel i 2019. Hvad giver man så formanden, der på mange måder har alt?

Ja – der kommer jo nogle valg!

Som det første kommer der et skolevalg, som jo ganske vist ikke i sig selv betyder så meget. Men på den lange bane er det helt afgørende, at vi får trænet vores unge mennesker i demokratisk tankegang og dialog. De skal forstå, at det vigtigste værn mod populistisk fake news er samtalen med et rigtigt menneske – medborgeren, som man møder i sin dagligdag. Det kan godt være, man ikke er enige, men i et demokrati kan vi tale om vores uenigheder og forholde os kritisk til hinanden uden at være fordømmende eller hadefulde. Det nyetablerede KU i Furesø får en vigtig opgave i at forsvare konservative blandt de unge.

I den tidlige ungdom sættes spor, der afgør, hvad man tænker resten af livet. Så børn og børnebørn skal selvfølgelig stemme konservativt ved skolevalget!

Som det andet (formoder jeg da) kommer der et folketingsvalg. Lige i disse dage kan det godt virke lidt op ad bakke. De, der burde lede blå blok mod sejren, synes bovlamme og trætte. Statsministeren har ganske uvant fået håndteret sundhedsreformen umanerligt klodset – det er en reform, der ikke er brug for. Og Finansministeren glimrer jo ikke ligefrem med sin håndtering af et evt. salg af Radius. Efter min bedste overbevisning er det godt, at han led nederlag i denne sag. Monopoler på centrale infrastrukturområder egner sig ikke til privatisering. Det ville være blevet kunderne, der kom til at betale det provenu, som investorerne skulle have ud. Markedet er ubønhørligt – og derfor skal ikke alt overlades til markedet. Ikke alle ejere er lige gode! Det er derfor, vi ikke er liberale – vi ved faktisk godt at der er forskel på tingene. Ikke alt er lige gyldigt.

Men så er det jo godt, at vi har folketingskandidater, der kan skille sig ud og forhåbentlig sikre partiet fremgang. Nogen må jo stå for ordentligheden – og desværre ser det tiltagende ud til, at vi er de eneste repræsentanter for den sande borgerlighed: Respekt for medmennesket, forpligtelsen for næsten, frihed under ansvar, tillid til civilsamfundet, frihedsrettighedernes ukrænkelighed – og almindelig god opdragelse!

Så stem på Egil Hulgaard!

Endelig har vi valget til Europa-Parlamentet. Ååååh EU. Svær at elske, umulig at undvære. Kompromis og diplomati par excellence. Og netop derfor synes det usexet og bureaukratisk. Men jeg mener hverken EU er det ene eller det andet. EU er fredens, velstandens, frihedens, ligestillingens og tolerancens projekt. EU er kulturens, identitetens, værdiernes, politikkens og dialogens projekt. Det er forbrugerens, erhvervslivets, miljøets, datasikkerhedens, konkurrencens og markedets projekt. Ja, vi skal have styr på de ydre grænser – men den interne grænsekontrol skal afskaffes. Ja vi skal have styr på sikkerheden – men vi skal vare os for at lade os overvåge i alt, hvad vi gør. Ja vi skal og ja vi skal. Der er tusinde ting, der skal arbejdes med. Men det korte af det lange er, at EU er en del af løsningen – ikke en del af problemet. Vi kan kun løse de udfordringer, en globaliseret verden giver os, ved at stå sammen med dem, som vi har et værdifællesskab med. EU har en mission – ikke blot lokalt, men globalt. Nu må vi få orden i eget hus – desværre uden briterne (lad os nu se!). Og så skal vi i offensiven igen.

Det gør vi bedst ved at have Det konservative Folkeparti repræsenteret, der hvor beslutningerne bliver taget. Vi skal igen have et konservativt EP medlem, som fra sin plads i den største parlamentariske gruppe i parlamentet kan sikre at den danske stemme bliver hørt.

Så stem på Pernille Weiss

Og husk: Med repræsentativt demokrati og demokratisk samtale skal populisme, demagogi og fake news bekæmpes.


Comments are closed.