Folkemødet på Bornholm

Refleksioner af næstformand Sven Krarup Nielsen, og sekretær Jens Fokdal

Igen i år 2018 var fire bestyrelsesmedlemmer fra Furesø vælgerforening på en privat tur til folkemødet på Bornholm. Vi havde fire aktive dage med et væld af oplevelser, der tirrede vores politiske, faglige og kulturelle holdninger. 3000 events i over 300 boder, telte og både, der fylder hele Allinge. I år var tre af deltagerne endda selv aktive.

Formålet med Folkemødet

Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. I meget åbne rammer mødes beslutningstagere og debattører fra hele det danske samfund. Man kan ikke undgå at føle sig involveret, når en engageret debat foregår få meter fra en og med spændende personer ansigt til ansigt.

Jens Fokdal fortalte om ART, der reducerer børn og unges sociale adfærd

I teltet hos LOS – Landsforeningen for Socialpædagoger – holdt Jens Fokdal et indlæg om en træningsmetode, der kan lære børn og unge nye sociale færdigheder og social dannelse. I debatoplægget deltog en gruppe unge fra Odsherred. De kunne rappe og slå baglæns saltomortaler, men de unge deltog efter indlægget fra Jens i en øvelse, hvor de blandt andet trænede social færdighed, hvor de kunne lære at bede om hjælp.

Lars Carstensen var med i et panel om innovation i kommunerne

Kommunernes Landsforening afholdt en debat om innovationsarbejdet i kommunerne. I denne debat deltog Lars Carstensen, der er formand for Udvalget for Innovation og Digitalisering i Furesø. I paneldebatten deltog Christine Brockdorf, der er Kommunaldirektør i Furesø Kommune samt Pia Gjellerup, der er centerleder for offentlig politikere, chefer og medarbejdere.

Furesø er den eneste kommune i landet, der har oprettet et udvalg for innovation. Lars fortalte ivrigt om formål og de indledende erfaringer med udvalget. Generelt viste debatten, at der var et stort behov for et innovationsarbejde i kommunerne. Tilhørerne kan nu glæde sig til næste år, hvor der forhåbentligt kan fortælles mere om kommunens erfaringer med innovationsarbejdet.

Egil Hulgaard deltog i debat om iværksættere

Egil Hulgaard medvirkede i et panel, der kommenterede tre iværksætter-virksomheders forretningsideer og præsentation af samme.

De tre virksomheder var:

  • En der arbejdede med juridisk rådgivning via digitale løsninger (f.eks. gennem rådgivning af pensionsselskabernes kunder juridisk omkring arv).
  • En der arbejdede med digitale løsninger i forbindelse med rekruttering (de ville lade deres rekruttering styre af kompetencer frem for CV)
  • En der arbejder med en filtreringsteknologi, der kan filtrere specifikke antibiotika ud af modermælken.

Panelet rådgav først og fremmest de præsenterende virksomheder omkring deres evne til at komme ud over rampen i præsentationen . Hvis panelet havde kommentarer til deres forretningsmodel m.m., var de naturligvis velkomne. Med Egils baggrund indenfor Life Science Innovation på DTU blev der givet råd om forretningsmodel og mulige samarbejdspartnere.

Vi deltager også næste år

Ovenstående eksempler viser spændvidden i emnerne på Folkemødet. Det er fire dage med oplevelser af spændende emner og spændende personer. Hvis man skal drysse lidt malurt i bægeret, kan man måske mene, at der er lidt for mange kendisser og for få almindelige danskere. Det er tydeligt, at nogle interesseorganisationer ikke har kræfter til at deltage, og det er heller ikke uden problemer at finde plads på færge og til overnatning uden at være ude i meget god tid.

Vi tager til Bornholm igen næste år – møder vi dig?


Comments are closed.